Milde Båtlag

Dugnader for Milde Båtlag

VINTERDUGNADER - Vintersesong 2016/2017
Hver enkelt har dugnadsplikt på 9 timer for vintersesongen. Dersom noe uforutsett skulle
oppstå kan ekstra dugnadsinnsats bli påkrevet (opptil 10 timer).Husk å
registrere deg hos den ansvarlige for havn.

Tidspunkter for dugnadene er kl 18:00-21:00 for ukedagene, og 10:00-15:00
for helgedagene.

Dugnader for vintersesongen:

Dato

Ansvarlig

Sted

25. februar 2017
(5 timer)

 

Havn

18. mars 2017
(5 timer)

 

Havn

25 .mars 2017
(5 Timer)

 

Havn

8. april 2017
(5 Timer)

 

Havn

Båtutsett 2017 er planlagt søndag 23. april. Sikerhetsmøte starter kl 07:00

 

SOMMERDUGNADER - Sommersesong 2017
Vi ber alle om å melde seg på totalt 9 timer med dugnad for
sommersesongen. Vi mener dette skal være tilstrekkelig.
Skulle noe uforutsett oppstå kan det allikevel kreves 10
timer med dugnadsinnsats av den enkelte.

Tidspunkter for dugnadene er kl 18:00-21:00 for ukedagene, og 10:00-15:00
for helgedagene.

Dugnader for sommersesongen:

Dato

Ansvarlig

Sted

26. april 2017

 

Nøst

24. mai 2017

 

Nøst

14. juni 2017

 

Nøst

23. august 2017Nøst

27.september 2017   Nøst
19. oktober 2017   Havn
     

 

Båt opptak 21.10-2017 sikkerhetsmøte starter kl 09:00

 

 

 

 

 

 

 

Statistikk | Webmaster