Milde Båtlag               

Dugnader for Milde Båtlag

VINTERDUGNADER - Vintersesong 2017/2018
Hver enkelt har dugnadsplikt på 9 timer for vintersesongen.
Ved spesielle behov kan ekstra dugnadsinnsats bli påkrevet (opptil 10 timer).
Da vi i vinter skal bytte ut 100 kai, er alle dugnadspliktige satt oppmed tre stk dugnader, som
tilsvarer 5 timer ( 1 dugnad) ekstra.

Tidspunkter for dugnadene er kl 18:00-21:00 for ukedagene, og 10:00-15:00
for helgedagene.

Dugnader for vintersesongen:

Dato

Ansvarlig

Sted

4. november 2017
(5 timer)
Geir Einarsen Havn
3. mars 2018
(5 timer)
Geir Einarsen Havn
10 .mars 2018
(5 Timer)
Geir Einarsen Havn
17. mars 2018
(5 Timer)
Geir Einarsen Havn
18.mars 2018
(5 timer)
Geir Einarsen Havn
7. april 2018
(5 timer)
Geir Einarsen Havn

Båtutsett 2018 er planlagt lørdag 21. april. Sikkerhetsmøte starter kl 09:00

 

SOMMERDUGNADER - Sommersesong 2018 (kommer her)
Vi ber alle om å melde seg på totalt 9 timer med dugnad for
sommersesongen. Vi mener dette skal være tilstrekkelig.
Skulle noe uforutsett oppstå kan det allikevel kreves 10
timer med dugnadsinnsats av den enkelte.

Tidspunkter for dugnadene er kl 18:00-21:00 for ukedagene, og 10:00-15:00
for helgedagene.

Dugnader for sommersesongen:

Dato

Ansvarlig

Sted

 

 

Nøst

 

 

Nøst

 

 

Nøst

 Nøst

    Nøst
    Havn
     

 

Båtopptak 2018 sikkerhetsmøte starter kl.

 

 

 

 

 

 

 

Statistikk | Webmaster