Milde Båtlag  -  Bergen Cup Snipe 2015


Lørdag 13.   og   søndag 14. juni,  kl. 11.00

Arrangør: Milde Båtlag         

Innbydelse (Publisert 1.05.2015 )


Seilingsbestemmelser
(Revidert versjon av 25.05.2015)

Påmeldingsfrist torsdag 11. juni, kl. 20.00.
Startkontingent: kr. 300,-      Konto: 3411.18.03007


NB!
Har du og ditt mannskap overholdt seiler-lisensplikten og ordnet med NSF seil-lisens for året 2015?.  Hvis ikke kan dette ordnes hos NSF.
Se mer informasjon om NSFs seil-lisens herPåmelding er åpnet.

Deltagerliste
   Antall påmeldte båter   = 7
    Antall deltakende båter = 6

Protester

Resultatliste

Bilder Bergen Cup Snipe 2013 (Publisert 16.06.2013)


bergen-cup-2015-b.jpg

Påmelding kan gjøres ved å fylle ut påmeldingsskjema, eller sende oss en e-post


Tidligere resultater: 2007, 2008, 2009, ikke BG Cup i 2010 - men NM, 2011, 2012, 2013, 2014 Ikke seilt,
HOVEDSIDEN

Sist oppdatert:    15.06.2015, 20:00