Milde Båtlag               

Milde Båtlags Hederstegn

Forslag på kandidater til disse hederstegn kan sendes av et hvert medlem til lagets leder. Alle forslag må være skriftlig og inneholde grunn for innstillingen.

Man kan også sende en epost.

Statistikk | Webmaster