Milde Båtlag

KLUBBMESTERSKAP 2006

23. og 24. september

Lørdag formiddag ble seilasene for jollene utsatt til kl. 13.00 p.g.a. frisk vind fra syd, med kast opp i 13 m/s. Men vinden spaknet og kl. 13.35 kom første seilas igang i overskyet vær og med vekslende bris fra sydvest og syd, 2 - 4 m/s.Det ble seilt 2 seilaser på pølebane som bestod av 2 kryss og to lenselegg, og hvor start og mål foregikk ved le merke. Banen ble lagt i Fanafjorden øst for Mildeskjæret og i alt deltok 3 Zoom8 joller og 14 optimistjoller, hvorav 9 i rekrutt klassen. Andre seilas startet kl. 14.21 og ble avsluttet kl. 15.00. Premieutdeling ble avholdt i 2. etg. i Mildenøstet hvor alle fikk premie og diplom. Jolleseilerne ble bespist med pizza, boller og brus.

Bjørn Marius Østervold ble klubbmester 2006 i Zoom8, mens Elsa M. Buvik ble klubbmester i Optimist.

Natcha Uthaug og Benjamin Oma seilte alene i snipe.

Lørdag ettermiddag, umiddelbart etter at jollene var ferdig med sine seilaser, seilte oselverne 2 seilaser vind fra syd og sydvest, 1 - 4 m/s. Seilasene ble seilt på samme pølsebane som jollene, kun med det unntak at kryssmerket var lagt noe lengre til lo enn for jollene. Seilasene startet h.h.v kl. 15.07 og kl. 16.07. Første seilas gikk unna på 36 til 50 minutter, men i andre seilas døde vinden ut på andre runde av pølsebanen, slik at det tok fra 53 til 78 minutter å seile løpet. K 45 "Jo" ble klubbmester i 10 kvm klassen, L 36 "Pjalle" ble klubbmester i 8 kvm klassen, mens 20 "Terna" ble klubbmester i klasse oselvar spriseil.

Både jolleseilasene og oselvarseilasene ble ledet av regattasjef Dag Olav Drange, assistert av Berit Rasmussen. Ottar Uthaug med medhjelpere administrerte jollene og passet på seilerne i optimist rekrutt.
Seilasen for tur- og havseilerne ble ledet av Kjell Totland, assistert av Kjell Milde.


Følgende ble Klubbmestere 2006 i Milde Båtlag :

Optimist: Elsa M. Buvik
Zoom8: Bjørn Marius Østervold
Snipe: Natcha Uthaug og Benjamin Oma
Oselvar 10 kvm: K 45"Jo" Kjell Totland, Bjørn Rasmussen
Oselvar 8 kvm: L 36 "Pjalle" Kjell Milde, Hans Martin Milde, Rolf Steinsvik
Oselvar spriseil: 20 "Terna" Ove Gram Nipen, Eirik Tidemann, Arne Sværen
Tur- & Hav , LYS uten spinnaker: Seilasen annullert pg.a. overskredet maksimaltid.
Tur- & Hav , LYS med spinnaker: Seilasen annullert pg.a. overskredet maksimaltid.


RESULTATER

Joller, Oselvar


24. sept. 2006
Regattastyret