Milde Båtlag

Medlemsblad nr.2  2004                                                                                                   13. årgang

 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. mars 2004

Til: Alle seilerne

 

Fra: Styret i NORLYS

 

 

Tema:

 

Registrering av brukere på www.seiling.org

 

 En av årsakene til at vi nå samler diverse opplysninger i en database, er at vi ønsker å øke kvaliteten på inputen, og samtidig gjøre informasjonen lettere tilgjennelig for de som har behov for den.

 

For at systemet skal fungere må vi ha de personer som skal være i systemet registrert som brukere.

 

Det å registrere seg som bruker har flere aspekter, som kan oppsummeres slik:

Den enkelte person/bruker holder selv ajour sine personlige data.

Da vil, de til enhver tid, riktige personopplysninger være tilgjennelig på alle steder de skal brukes.

For å få LYS-målebrev, og for å få rettigheter i administrasjonssystemet, må man være registrert som bruker.

 

Du registrerer deg som bruker på www.seiling.org ved å klikke deg inn på MIN SIDE, og derfra følge du registreringssekvensen som står der.

 

Det er viktig at ingen registrerer seg som to brukere.

 

Du må koble deg til den/de båtene du eier og til den/de foreninger du er tilknyttet.

 

Du vil på slutten av sekvensen bli tildelt et BRUKERNAVN, og du blir bedt om å registrere ditt passord. Når du senere vil logge deg på (se opp til venstre på siden) kan du vedlikeholde flere data på deg selv og på den båten som du er registrert på som eier.

 

Du vil også motta informasjon på e:post på emner som gjelder deg og de verv du er registrert på.

 

Har du problemer med å registrere deg som bruker, kan du kontakte din forenings LYS-kontakt som vil hjelpe deg. Er ikke din lokale LYS-kontakt registrert, kan du ta kontakt med Sverre på 916 81000.

 

Seilerhilsen

Sverre N. Valeur

NORLYS

leder