event burgee venue burgee

MILDETRIMMEN VÅREN 2020 - Trening

Milde Båtlag

Tirsdag 9. juni 2020. Resultat for seilas nr. 1 på 3. treningsdag.

Banesjef: Bjørn Rasmussen

Komitebåtbesetning: Trond Aarø, Terje Strøm og Erik Birkeland.

Båtene NOR 5034, NOR 6874, NOR 9823, og NOR 11754 har gyldige ratingtall for 2020 fra NOR Rating.
Øvrige båter kan ikke finnes på listen fra NOR Rating over båter med gyldig rating for 2020.

Den oppsatte resultatliste, basert på nye og gamle rating tall, er kun veiledende for å gi et bilde av båtenes
potensiale i forhold til hverandre.

Det foretas ingen premiering i "Korona" treningsseilasene.

MB Regattastyret

Seilas nr. 1 - NOR Rating med spinnaker

Start: 18:30, Distanse: 2.0 n.mil, Løp: Pølsebane. Avk. ved runding av merke 3 etter en runde., Vind: Vest, 3 - 4 m/s
N Seilnr. Båtnavn Båttype Rormann Mannskap Klubb Rating Merknad Målgang Anv tid Korr tid Note
NOR 14930 Stegg XVI Dehler 38 R Stein Olav Drange Gunnar Milde, Jan Fossberg MB 1.025   18:57:44 0:27:44 0:28:26 DNF
NOR 9823 Miramis Elan 333 Geir Lasse Taranger Reidar Helland MB 0.948   19:00:08 0:30:08 0:28:34 DNF
NOR 6874 Kelso CROWN 39 Jon Hardie   MB 0.988   18:59:43 0:29:43 0:29:22 DNF
NOR 15902 Seascape Seascape 18 Sasha Bussat Anouk Bussat MB 0.867   19:04:43 0:34:43 0:30:06 DNF
NOR 11590 Pluto First 40.7 Thomas Magnussen Alexander Iversen, Eivind Ellertsen MB 1.029   18:59:47 0:29:47 0:30:39 DNF

Seilas nr. 1 - NOR Rating uten spinnaker

Start: 18:30, Distanse: 2.0 n.mil, Løp: Pølsebane. Avk. ved runding av merke 3 etter en runde., Vind: Vest, 3 - 4 m/s
N Seilnr. Båtnavn Båttype Rormann Mannskap Klubb Rating Merknad Målgang Anv tid Korr tid Note
NOR 5034 Ajaja Cumulus Åge Milde Beate Aldal MB 0.817   19:04:03 0:34:03 0:27:49 DNF
NOR 7908 Passe Gal Maxi Fenix Ole Steinar Andersen Unni Marie Steffensen MB 0.787   19:09:33 0:39:33 0:31:08 DNF

Seilas nr. 1 - TUR klasse

Start: 18:30, Distanse: 2.0 n.mil, Løp: Pølsebane. Avk. ved runding av merke 3 etter en runde., Vind: Vest, 3 - 4 m/s
N Seilnr. Båtnavn Båttype Rormann Mannskap Klubb Rating Merknad Målgang Anv tid Note
NOR 15010 Balder Bavaria 30 Nils-Ove Nipen Ove Gram Nipen MB     19:09:37 0:39:37 DNF
FEILAKTIG MÅLGANG

I dagens første seilas ble pølsebane angitt som løp for seilasen (Se Seilingsveileder pkt. 7.1.2.b). P.g.a. lett vind ble løpet avkortet
ved runding av merke 3 (le merke) etter en runde på banen. Merke 3 skulle etter løpsbeskrivelsen for pølsebane rundes om babord.
Komitebåt la seg til styrbord for merke 3 og signaliserte avkorting ved å vise signalflagg S, sammen med to lydsignal. Ifølge kappseilings-
regel 32 (RRS 32) skulle da båtene fullføre seilasen over avkortingsmållinjen, ved å seile mellom merke 3 (til babord) og komitebåt
med signalflagg S (til styrbord). Ingen av båtene seilte over denne mållinjen, men seilte i stedet "i mål" mellom merke 3 (til
styrbord) og gamle styrbord startlinjemerke (til babord). Båtene har således ikke fullført den avkortede seilasen korrekt, noe som er markert
på resultatlisten ved at de har fått anført DNF i kolonnen under Note.

Anvendt poengkode

KodeBeskrivelse
DNCKom ikke til startområdet.
DNFStartet, men fullførte ikke løpet korrekt.

www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org

www.mildebatlag.org\mildetrimmen-vaaren-2020.html
regatta@mildebatlag.org

Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com