OSELVARKLUBBEN
Stiftet som BHSS  27. august 1945
Styret 2009
Leder: Finn Totland Tlf. prv. 55 29 68 51
Edv. Griegsvei 12 arb.
5045 Bergen Fax:
e-mail : finn.totland@helse-bergen.no
Nestleder: Magnus Stangeland Tlf. prv. 56 18 01 36
5392 Storebø arb.
Fax:
Mobil
e-mail: 
Kasserer: Kjell Milde Tlf. prv. 55 99 17 87
Mildegjeilen 27 arb. 55 96 62 26
5259 Hjellestad Fax: 55 96 60 59
Mobil 91 66 62 26
e-mail:  kjell.milde@mantena.no
Skriver: Kjell Magnus Økland Tlf. prv.
arb.
Fax:
Mobil 950 46 739  
e-mail:  kjellmag@gmail.com
Styremedl.: Terje van der Meeren Tlf. prv. 55 08 61 79
5392 Storebø arb. 56 18 22 62
Fax: 56 18 22 22
e-mail:  Terje.van.der.Meeren@imr.no
Styremedl.: Kjell Totland Tlf. prv. 55 29 68 51
Edv. Griegsvei 12 arb. 55 95 93 53
5045 Bergen Fax:
e-mail:  kjell.totland@nhh.no
Varamann: Svein Økland Tlf. prv. 53 43 14 95
5680 Tysnes arb.
Fax:
e-post: svein.oekland@windsor-door.no