okl-logo.jpg (27139 bytes)
Oselvarklubben
Klasseklubb for seilbåter av oselvartypen
Stiftet som BHSS den 27. august 1945


REGISTRERING AV OSELVAR TIL KAPPSEILINGS FORMÅL

Oselvere som ønskes brukt til kappseilas må først registreres hos Oselvarklubben, som registrerer båten i ønsket kappseilingsklasse og tildeler seilnummer på vegne av Norges Seilforbund, NSF.

Båteiere kan henvende seg til Oselvarklubben, som før endelig registrering og tildeling av seilnummer finner sted, kontrollerer at båten måler inn i den ønskede oselvar klasse, eventuelt i flere klasser.
Viktige mål i denne sammenheng er båtens største lengde og største bredde, målt i meter. Båtens største lengde måles over stevnene. Båtens største bredde måles der båten er bredest.
Dersom båten er utstyrt med langelist utenfor esing og ripebord, skal denne listen ikke inngå i breddemålingen.

Kontaktperson hos Oselvarklubben vedrørende registrering av oselvar i en oselvarklasse er:

    Kjell Totland
    Edv. Griegsvei 12
    5059 Bergen
    e-post: kjell-tot@hotmail.com
    Tlf. 480 06 962


Alternativt kan også følgende personer i Oselvarklubben kontaktes:
     Leder Finn Totland (938 92 273 , finntotland963@gmail.com) eller
     kasserer Kjell Milde (916 66 226 , kjell.milde@hotmail.com).


Norges Seilforbund er høyeste seilsportsmyndighet i Norge. Ansvaret for registrering av oselvare i aktuelle kappseilingsklasser for oselvar, samt tildeling av seilnummer, har NSF delegert til Oselvarklubben.
Kun seilnummer tildelt av Oselvarklubben kan benyttes ved kappseilas for oselvar båter i Norge.


Sist oppdatert: 12.03.2020