okl-logo.jpg (27139 bytes)
Oselvarklubben
Klasseklubb for seilbåter av oselvartypen
Stiftet som BHSS den 27. august 1945


REGISTRERING AV OSELVAR TIL KAPPSEILINGS FORMÅL

Oselvere som ønskes brukt til kappseilas må først registreres hos Oselvarklubben, som registrerer båten i ønsket kappseilingsklasse og tildeler seilnummer på vegne av Norges Seilforbund, NSF.

Båteiere kan henvende seg til Oselvarklubben, som før endelig registrering og tildeling av seilnummer finner sted, kontrollerer at båten måler inn i den ønskede oselvar klasse, eventuelt i flere klasser. Viktige mål i denne sammenheng er båtens lengde (over stevnene) og båtens bredde, målt i meter.


Kontaktperson hos Oselvarklubben vedrørende registrering av oselvar i en oselvarklasse er:

    Kjell Totland
    Edv. Griegsvei 12
    5059 Bergen
    e-post: Kjell.Totland@nhh.no
    Tlf. 48006962
    Tlf. 55296851


Norges Seilforbund er høyeste seilsportsmyndighet i Norge. Ansvaret for registrering av oselvare i aktuelle kappseilingsklasser for oselvar, samt tildeling av seilnummer, har NSF delegert til Oselvarklubben.
Kun seilnummer tildelt av Oselvarklubben kan benyttes ved kappseilas for oselvar båter i Norge.


Sist oppdatert: 1. des. 2006