Milde Båtlag               

Påmeldingsblankett


Regatta:
Rormann: Seilforening:
Adresse:
Postnr: Poststed:
Fax-nr: E-mail:
Tlf priv: Tlf arb:
Mobil:    
 
Mannskap: Mannskap:
Mannskap: Mannskap:
Båtens navn: Seil nr.:
Båttype/Klasse:  

Kun for tur- og havseiler klasser:

Oppgi båtens gyldige måltall i handicapsystemet LYS.

LYS:
Uten spinnaker: Med spinnaker:

Båten påmeldes i følgende tur/hav hovedklasse :


Har båten gyldig LYS-bevis fra NORLYS for 2009 ?

Ja Nei

Startkontingent betales på følgende måte:

Betalt via bank til BS, Bankkonto : 9521.08.30384 Betales kontant