Oselvarklubbens     Rankingpokaler

 

Pokalstatus per 07. september 2022.

 

1.   Klasse E ,  15 kvm,  av 1986

1986        E 16     Japp                       55 poeng

1987        E 8       Regina                    16 poeng    (Skiftet eier i 2022 - Tapt sitt napp i pokalen)

1988           -

1989        E 8        Regina                   17 poeng    (Skiftet eier i 2022 - Tapt sitt napp i pokalen)

E 4        Jason                     17 poeng

1990 - 1994          Ingen deltakelse

1995         E 29     Oluf                         21 poeng    (Skiftet eier i 2015 - Tapt sitt napp i pokalen)

1996         E 4       Jason                     16 poeng

1997 - 2022          Ingen deltakelse

 

2.  Klasse K ,  10 kvm,  av 2004

2004        K 3       Sjanse                        86 poeng   

2005        K 45     Jo                               36 poeng    (Skiftet eier i 2021 - Tapt sitt napp i pokalen)

2006                    Ingen deltakelse

2007        K 25     Ola Dilt                       42 poeng

2008                    Ingen deltakelse

2009        K 22     Rosita                         25 poeng

2010 - 2012         Ingen deltakelse

2013        K 45     Jo                               16 poeng    (Skiftet eier i 2021 - Tapt sitt napp i pokalen)   

2014         Ingen deltakelse

2015        K 7     Glimt                         36 poeng

2016 - 2017          Ingen deltakelse

2018        K 10      Susi                         56 poeng

2019        K 3        Sjanse                    110 poeng

2020         Avlyst Korona

2021         Avlyst Korona

2022        K 41      Bris                         57 poeng

 

3.  Klasse L ,  8 kvm, av 2009

2009        L 36     Pjalle                            32 poeng

2010        Ingen deltagelse.

2011        L 36     Pjalle                            16 poeng

2012        L 36     Pjalle                            24 poeng

2012        Vunnet til odel og eie av

                L 36     Pjalle                            3 napp

2013 - 2022        Ingen deltakelse.

 

4.  Klasse Spriseil, 8 kvm, av 2016

2016        150     Ægir                           323 poeng

2017        20      Terna                           232 poeng

2018        18      Berserk                       250 poeng

2019        20      Terna                          270 poeng

2020        Avlyst pga Korona                            

2021        20      Terna                          213 poeng

2022      150      Ægir                          341 poeng


Dette er en oversikt over de aktive rankingpokalene for Oselvarklubben. Pokalene vinnes til odel og eie etter tre napp.

 

Poengsystem:
Utgangspunkt er antall startende båter i seilasen.
Plassering lik antall startende båter får 5 poeng, og båter foran får 2 poeng mer for hver plass framover på resultatlisten. Mellom andre og første båt er det 3 poeng.
En båt som oppføres i resultatlisten med DNF (ikke fullført) eller med DNS (startet ikke, annet enn DNC eller OCS), får 1 poeng.
En båt som står oppført med DNC (Startet ikke. Kom ikke til start), OCS (For tidlig ute, gikk ikke tilbake) eller DSQ (diskvalifisert), får 0 poeng.
Det må være minimum 2 startende båter i en klasse/seilas for at poeng tildeles.


Tap av oppnådde poeng.
Etter vanlig tradisjon for oselvar pokaler gjelder: En båt som skifter eier, taper alle tidligere oppnådde napp eller poeng i den aktuelle pokal.

 

 

Rankingpokal resultater per år:

 

2022, 2021, 2020 Avlyst, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006,
2005: K, L og spriseil, 2004: K, L og spriseil, 2003.