Milde Båtlag
 

Pokalstatus etter sesongen 1998
SOMMERREGATTA  POKALER :


"KORSFJORDPOKALEN"  av 1984.

15 kvm oselvar.
Oppsatt av Milde Båtlag.  Poengpokal som det skal seiles om over ialt 3 sesonger,
hvoretter båt med høyest poengsum vinner pokalen til odel og eie.

E 11   Havfruen   44 p
E 16   Japp       40 p
E 4    Jason      23 p
E 29   Oluf       12 p

Ikke deltagelse i 1986 - 1998
 

"MILDENESPOKALEN" 1985.

10 kvm oselvar.
Oppsatt av Milde Båtlag.  Poengpokal som det skal seiles om over ialt 3 sesonger,
hvoretter båt med høyest poengsum vinner pokalen til odel og eie.

K 7    Glimt      28 p
K 1    Terna II   20 p
K 14   Trods II   18 p

Ikke deltagelse i 1986, 1987, 1990 - 1998
 

"MILDEVÅGPOKALEN" 1996.

8 kvm oselvar.
Oppsatt av Milde Båtlag.  Poengpokal som det skal seiles om over ialt 3 sesonger,
hvoretter båt med høyest poengsum vinner pokalen til odel og eie.

L 36   Pjalle          50 p
L 5    Jo              36 p
L 14   Ola Dilt        24 p
L 21   Måken           15 p
L 48   Mjølkedraugen   14 p
L 114  Trods II        10 p

Vunnet til odel og eie i 1998 av

L 36   "Pjalle" , Kjell Milde, MB     50 poeng.

"SELØYPOKALEN" av1997.

Oselver spriseil.
Oppsatt av Milde Båtlag.  Beste båt sammenlagt ved MBs Sommerregatta får ett napp i pokalen.
Ved 3 napp vinnes pokalen til odel og eie..

1997   43 Sandmor      1 napp
1998   43 Sandmor      1 napp

"KNARRPOKALEN" 1998

Oppsatt av Milde Båtlag. Poengpokal som det skal seiles om over ialt 3 sesonger,
hvoretter båt med høyest poengsum vinner pokalen til odel og eie.

ON 133  Virak          48 p
ON 142  Trods II       38 p
ON 96   Promille       36 p
ON 139  Joy III        32 p
ON 50   Elida          24 p
ON 93   Sprøyt         22 p
ON 122  Nordlys        22 p
ON 131  Fiol           22 p
ON 112  Tess           20 p
ON 29   Jasmin         18 p

"SNIPEPOKALEN" 1995

Oppsatt av Milde Båtlag. Poengpokal som det skal seiles om over ialt 3 sesonger.
Poengene følger rormannen og rormann med høyest poengsum vinner pokalen til odel og eie.

Erling Nesse, Hj.S             38 p
Arne Sveen, BS                 30 p
Vivian Rasmussen, BS           28 p
Andreas M. Iversen, Hj.S       26 p
Petter Årdal, BS               26 p
Lars Børsheim, BS              25 p
Joachim Strøm-Erichsen, BS     20 p
Ketil Kranz, BS                16 p
Andre Vik                      10 p

Ingen deltakelse i 1997 - 1998.
 
 

OSELVARKLUBBENS GAVEPOKAL av 1988.

Alle Oselverklasser.
Gitt til MB's 60 års-jubileum. Sammenlagt ved MB's Sommer-regatta.
Ved 3 napp til en og samme båt, vinnes pokalen til odel og eie.

1988  K 1    Terna II          1 napp
1989  43     Sandmor           1 napp
1990  18     Berserk           1 napp
1991  L 37   Glimt             1 napp
1992  16     Stegg             1 napp
1993  16     Stegg             1 napp
1994  L 114  Trods II          1 napp
1995  13     Carmencita        1 napp
1996  L 5    Jo                1 napp
1996  L 36   Pjalle            1 napp
1997  43     Sandmor           1 napp
1998  43     Sandmor           1 napp

Vunnet til odel og eie i 1998 av

43 Sandmor , Nils O. Sandtorv, HjS     3 napp

"JUBILEUMSPOKAL" av 1988

Alle Oselverklasser.
Vandrepokal gitt av LERØY MAT til MBs 60 års-jubileum. Seiles om kun ved MBs Sommerregatta på Milde.
Ved 3 napp til en og samme båt, vinnes pokalen til odel og eie.

1988  K 1    Terna II          1 napp
1989  43     Sandmor           1 napp
1990  18     Berserk           1 napp
1991  L 37   Glimt             1 napp
1992  16     Stegg             1 napp
1993  16     Stegg             1 napp
1994  L 114  Trods II          1 napp
1995  13     Carmencita        1 napp
1996  L 5    Jo                1 napp
1996  L 36   Pjalle            1 napp
1997  43     Sandmor           1 napp
1997  43     Sandmor           1 napp

Vunnet til odel og eie i 1998 av

43 Sandmor , Nils O. Sandtorv, HjS    3 napp

"MINNEPOKAL ARNE MAGNE DRANGE" av 1994

Alle Oselverklasser.
Vandrepokal av 1994 gitt av LERØY MAT Vinnes til odel og eie ved 4 napp i pokalen.

1994  L 114  Trods II          1 napp
1995  13     Carmencita        1 napp
1996  L 5    Jo                1 napp
1996  L 36   Pjalle            1 napp
1997  43     Sandmor           1 napp
1998  43     Sandmor           1 napp

For pokalene "Oselvarklubbens Gavepokal", "Jubileumspokal" og "Minnepokal Arne Magne Drange" gjelder følgende:
Beste oselver sammenlagt (Bonuspoengsystemet, App. A  i kappseilingsreglene) ved MBs Sommerregatta får ett napp i pokalen.
Rangering av båtene i hver enkelt seilas baseres på korrigert tid i følge Oselvarklubbens respitt-system for oselvere.
Alle seilaser teller med i poengsammendraget.

 
 
 
 

Henrik Østervolds  "FANAFJORDSPOKAL"  av 1990.

Alle entypeklasser.
Oppsatt av Bjørn Østervold, Milde.  Største forsprang sommerregatta søndag basert på anvendt tid..

1990  Nicolay Vinkler, BS            Optimist
1991  Kjell E. Henanger, BS          Yngling
1992  Jan Møller Nielsen, BS         Knarr
1993  Finn J. Folderup, BS           Knarr
1993  Jan-Erik Christophersen, HjS   Spriseil
1994  Sverre Brun, BS                Optimist
1995  Kjell Totland, MB              8 kvm Oselvar klasse L
1996  Jan Møller Nielsen, BS         Knarr
1997  Kjell Milde, MB                8 kvm Oselvar klasse L
1996  Jan Møller Nielsen, BS         Knarr

Vunnet til odel og eie i 1998 av

ON 133 "Virak" , Jan Møller-Nielsen, BS    3 napp


 

Milde Båtlags  FORSPRANGSPOKAL 1990.

Tur- & Havseiler klasser.
Oppsatt av Milde Båtlag.   Største forsprang sommerregatta søndag basert på korrigert tid.

1990  Narve Løvstakken, MB                  LYS U.sp
1991  Øyvind Skogen, Askøy                  LYS M.sp
1992  Otto Hægland, Os Seilf.               LYS U.sp
1993  Atle G. Oestreich MB                  LYS U.sp
1994  Ove Gullbrå, Hj.S                     LYS M.sp
1995  Ikke seilt om pokalen.
1996  Ulf Lie, Båtl. RAN                    LYS M.sp
1997  Ola M. Johannessen jr., BS            LYS M.sp
1998  Johan-Petter Raa , MB                 LYS U.sp


 POKALER VED «BJØRNESEILASEN» :


"BJØRNEPOKALEN" av 1994

LYS UTEN spinnaker.
Oppsatt av Milde Båtlag.  Seiles om ved Milde Båtlags tur- og havseilerregatta  "Bjørneseilasen".
Hvert års over all vinner i LYS uten spinnaker får ett napp i pokalen. Ved 3 napp vinnes pokalen til odel og eie.

1994  N 8274    FLAX          Per Erik Krantz, MB       5.38.31
1995  Seilasen annullert p.g.a. for lite vind.
1996  Ingen deltagende båter.
1997  N 1427    HELEN         Johan-Petter Raa, MB      3.21.03
1998  N 1427    HELEN         Johan-Petter Raa, MB      4.59.50

"BJØRNEPOKALEN" av 1991

LYS-båter MED spinnaker.
Oppsatt av Milde Båtlag.  Seiles om ved Milde Båtlags tur- og havseilerregatta  "Bjørneseilasen".
Hvert års over all vinner i LYS uten spinnaker får ett napp i pokalen. Ved 3 napp vinnes pokalen til odel og eie.

1991  N 6801    POTEMKIN      Egil Rones, Askøy         5.00.52
1992  N 6060    MYGGEN        Erling Fæste, Askøy       3.16.07
1993  N 5763    HANNA MARIE   Rolf Hermansen, RAN       5.20.23
1994  N 5763    HANNA MARIE   Rolf Hermansen, RAN       4.56.42
1995  Seilasen annullert p.g.a. for lite vind.
1996  N 5952    CATHARINA     Arne Hjardeng, Os. Sf.    5.16.42
1997  N 8454    NIKI          Heikki Bruvik, RAN        3.19.38
1998  N 8888    MARELLA       Sverre N. Valeur, RAN     4.38.45
Oppdatert 2.10.1999  Milde Båtlag