Milde Båtlag

Pokalstatus etter sesongen 1999


SOMMERREGATTA POKALER :


"KORSFJORDPOKALEN" av 1984.

15 kvm oselvar.
Oppsatt av Milde Båtlag.  Poengpokal som det skal seiles om over ialt 3 sesonger,
hvoretter båt med høyest poengsum vinner pokalen til odel og eie.

E 11   Havfruen      44 p
E 16   Japp          40 p
E 4    Jason         23 p
E 29   Oluf          12 p

Ikke deltagelse i 1986 - 1999


"MILDENESPOKALEN" av 1985.

10 kvm oselvar.
Oppsatt av Milde Båtlag. Poengpokal som det skal seiles om over ialt 3 sesonger,
hvoretter båt med høyest poengsum vinner pokalen til odel og eie.

K 7    Glimt         28 p
K 1    Terna II      20 p
K 14   Trods II      18 p
K 3    Sjanse        17 p
K 36   Pjalle        12 p
K 8    Ola Dilt      10 p

Det har vært seilt om pokalen i 1985, 1988 og 1999.

Vunnet til odel og eie i 1999 av K 7 "Glimt" , Kåre Gjerstad, N/T 28 poeng.
 
 

"SELØYPOKALEN" av 1997.

Oselver spriseil.
Oppsatt av Milde Båtlag.  Beste båt sammenlagt ved MBs Sommerregatta får ett napp i pokalen.
Ved 3 napp vinnes pokalen til odel og eie.

1997  43 Sandmor        1 napp
1998  43 Sandmor        1 napp
1999  13 Carmencita     1 napp


"MINNEPOKAL ARNE MAGNE DRANGE" av 1994

Alle Oselverklasser.
Vandrepokal av 1994 gitt av LERØY MAT.  Vinnes til odel og eie ved 4 napp i pokalen.

1994     L 114  Trods II           1 napp
1995     13     Carmencita         1 napp
1996     L 5    Jo                 1 napp
1996     L 36   Pjalle             1 napp
1997     43     Sandmor            1 napp
1998     43     Sandmor            1 napp
1999     13     Carmencita         1 napp

For pokalen "Minnepokal Arne Magne Drange" gjelder følgende:
Beste oselver sammenlagt (Bonuspoengsystemet, App. A  i kappseilingsreglene) ved MBs Sommerregatta får ett napp i pokalen.
Rangering av båtene i hver enkelt seilas baseres på korrigert tid i følge Oselvarklubbens respitt-system for oselvere.
Alle seilaser teller med i poengsammendraget.

 
 

"KNARRPOKALEN" av 1998

Oppsatt av Milde Båtlag. Poengpokal som det skal seiles om over ialt 3 sesonger,
hvoretter båt med høyest poengsum vinner pokalen til odel og eie.

ON 133  Virak       89 p
ON 139  Joy III     74 p
ON 131  Fiol        52 p
ON 93   Sprøyt      48 p
ON 50   Elida       46 p
ON 117  Modiola     43 p
ON 142  Trods II    38 p
ON 96   Promille    36 p
ON 112  Tess        36 p
ON 122  Nordlys     36 p
ON 29   Jasmin      34 p
ON 118  Luscinia    32 p
ON 33   Ving        21 p

I 1999 fikk ON 117 Modiola 43 poeng og ble årets "vinner".
 
 

"SNIPEPOKALEN" av 1995

Oppsatt av Milde Båtlag. Poengpokal som det skal seiles om over ialt 3 sesonger,
hvoretter båt med høyest poengsum vinner pokalen til odel og eie.

Erling Nesse, Hj.S           38 p
Arne Sveen, BS               30 p
Vivian Rasmussen, BS         28 p
Andreas M. Iversen, Hj.S     26 p
Petter Årdal, BS             26 p
Lars Børsheim, BS            25 p
Joachim Strøm-Erichsen, BS   20 p
Ketil Kranz, BS              16 p
Andre Vik                    10 p

Ingen deltakelse i 1997 - 1999.
 
 

Henrik Østervolds  "FANAFJORDSPOKAL" av 1999.

Alle entypeklasser.
Oppsatt av Bjørn Østervold, Milde.  Største forsprang sommerregatta søndag basert på anvendt tid..

1999  Olav H. Østervold, Austevoll Sf.      Oselvar spriseil


 

Milde Båtlags  FORSPRANGSPOKAL av 1990.

Tur- & Havseiler klasser.
Oppsatt av Milde Båtlag.   Største forsprang sommerregatta søndag basert på korrigert tid.

1990  Narve Løvstakken, MB                     LYS U.sp
1991  Øyvind Skogen, Askøy                     LYS M.sp
1992  Otto Hægland, Os Seilf.                  LYS U.sp
1993  Atle G. Oestreich MB                     LYS U.sp
1994  Ove Gullbrå, Hj.S                        LYS M.sp
1995  Ikke seilt om pokalen.
1996  Ulf Lie, Båtl. RAN                       LYS M.sp
1997  Ola M. Johannessen jr., BS               LYS M.sp
1998  Johan-Petter Raa, MB                     LYS U.sp
1999  Stig Vaular, Åsane Sf.                   LYS M.sp


 TUR- OG HAVSEILER  POKALER : 

"BJØRNEPOKALEN" av 1994

LYS  UTEN  spinnaker.
Oppsatt av Milde Båtlag.  Før 1999 seilt om ved Milde Båtlags tur- og havseilerregatta  "Bjørneseilasen".
F.o.m 1999 seilt om ved Milde Båtlags regatta  "Mildeskvetten". Hvert års over all vinner i LYS uten spinnaker får ett napp i pokalen.
Ved 3 napp vinnes pokalen til odel og eie.

1994  N 8274  FLAX              Per Erik Krantz, MB      5.38.31
1995  Seilasen annullert p.g.a. for lite vind.
1996  Ingen deltagende båter.
1997  N 1427  HELEN             Johan-Petter Raa, MB     3.21.03
1998  N 1427  HELEN             Johan-Petter Raa, MB     4.59.50
1999  N 3191  HUGIN             Odd Haugland    , MB     5.05.07


 

"BJØRNEPOKALEN" av 1991

LYS  MED  spinnaker.
Oppsatt av Milde Båtlag.  Før 1999 seilt om ved Milde Båtlags tur- og havseilerregatta  "Bjørneseilasen".
F.o.m 1999 seilt om ved Milde Båtlags regatta  "Mildeskvetten". Hvert års over all vinner i LYS uten spinnaker får ett napp i pokalen.
Ved 3 napp vinnes pokalen til odel og eie.

1991  N 6801  POTEMKIN          Egil Rones, Askøy        5.00.52
1992  N 6060  MYGGEN            Erling Fæste, Askøy      3.16.07
1993  N 5763  HANNA MARIE       Rolf Hermansen, RAN      5.20.23 
1994  N 5763  HANNA MARIE       Rolf Hermansen, RAN      4.56.42 
1995  Seilasen annullert p.g.a. for lite vind.
1996  N 5952  CATHARINA         Arne Hjardeng, Os.Sf.    5.16.42
1997  N 8454  NIKI              Heikki Bruvik,  RAN      3.19.38
1998  N 8888  MARELLA           Sverre N. Valeur, RAN    4.38.45
1999  N 149   OLE BRUM          Bjørn Flataker  , NHS    5.10.11

 Oppdatert 12.10.1999 av Milde Båtlag