Milde Båtlag Pokalstatus etter sesongen 2000SOMMERREGATTA POKALER


 "KORSFJORDPOKALEN" av 1984.

15 kvm oselvar.

Oppsatt av Milde Båtlag. Poengpokal som det skal seiles om over ialt 3 sesonger, hvoretter båt med høyest poengsum vinner pokalen til odel og eie.

E 11 Havfruen 44 p
E 16 Japp 40 p
E 4 Jason 23 p
E 29 Oluf 12 p

Ikke deltagelse i 1986 - 2000

"MILDENESPOKALEN" av 2000.

10 kvm oselvar.

Oppsatt av Milde Båtlag. Poengpokal som det skal seiles om over ialt 3 sesonger, hvoretter båt med høyest poengsum vinner pokalen til odel og eie.

K 25 (K 8) Ola Dilt 21 p
K 54 Margrethe 21 p
K 3 Sjanse 14 p
K 2 Kaato 10 p

 

"MILDVÅGPOKALEN" av 2000.

8 kvm oselvar.

Oppsatt av Milde Båtlag. Poengpokal som det skal seiles om over ialt 3 sesonger, hvoretter båt med høyest poengsum vinner pokalen til odel og eie.

L 36 Pjalle 16 p
L 5 Jo 10 p

"SELØYPOKALEN" av 1997.

Oselvar spriseil.

Oppsatt av Milde Båtlag. Beste båt sammenlagt ved MBs Sommerregatta får ett napp i pokalen. Ved 3 napp vinnes pokalen til odel og eie.

1997 43 Sandmor 1 napp
1998 43 Sandmor 1 napp
1999 13 Carmencita 1 napp
2000 52 Birken 1 napp

 

"KNARRPOKALEN" av 1998

Oppsatt av Milde Båtlag. Poengpokal som det skal seiles om over ialt 3 sesonger, hvoretter båt med høyest poengsum vinner pokalen til odel og eie.

ON 133 Virak 89 p
ON 139 Joy III 74
ON 93 Sprøyt 68
ON 117 Modiola 63
ON 50 Elida        60
ON 29 Jasmin 53
ON 131 Fiol   52
ON 142 Trods II 38
ON 96 Promille 36
ON 112 Tess 36
ON 122 Nordlys 36
ON 118 Luscinia 32
ON 33 Ving        21
ON 143 Carpe Diem 14

Vunnet til odel og eie av ON 133 "Virak", Jan Møller Nielsen, BS 89 p.

"SNIPEPOKALEN" av 1995

Oppsatt av Milde Båtlag. Poengpokal som det skal seiles om over ialt 3 sesonger. Poengene følger rormannen. Rormann med høyest poengsum vinner pokalen til odel og eie.

Erling Nesse, Hj.S 38 p
Arne Sveen, BS 30 p
Vivian Rasmussen, BS 28 p
Andreas M. Iversen, Hj.S 26 p
Petter Årdal, BS 26 p
Lars Børsheim, BS 25 p
Joachim Strøm-Erichsen, BS 20 p
Ketil Kranz, BS 16 p
Andre Vik 10 p

Ingen deltakelse i 1997 - 2000

"MINNEPOKAL ARNE MAGNE DRANGE" av 1994

 

Alle Oselverklasser.

Vandrepokal av 1994 gitt av LERØY MAT. Vinnes til odel og eie ved 4 napp i pokalen.

1994 L 114 Trods II 1 napp
1995 13 Carmencita 1 napp
1996 L 5 Jo                 1 napp
1996 L 36 Pjalle        1 napp
1997       43 Sandmor         1 napp
1998       43 Sandmor         1 napp
1999       13 Carmencita           1 napp
2000 52 Birken      1 napp

For pokalen "Minnepokal Arne Magne Drange" gjelder følgende:

Beste oselver sammenlagt (Bonuspoengsystemet, Appendiks A. i kappseilingsreglene) ved MBs Sommerregatta får ett napp i pokalen. Rangering av båtene i hver enkelt seilas baseres på korrigert tid i følge Oselvarklubbens respittsystem for oselvere. Alle seilaser teller med i poengsammendraget.

 

Henrik Østervolds

"FANAFJORDSPOKAL" av 1999.

Alle entypeklasser.

Oppsatt av Bjørn Østervold, Milde. Største forsprang sommerregatta søndag basert på anvendt tid. Pokalen følger rormannen, og den rormann som først får 3. napp i pokalen, vinner pokalen til odel og eie.

1999         Olav H. Østervold, Austevoll Sf. Spriseil
2000 Calle Janssen, BS                          Optimist

 

Milde Båtlags

FORSPRANGSPOKAL av 1990.

Tur- & Havseiler klasser.

Oppsatt av Milde Båtlag. Største forsprang sommerregatta søndag basert på korrigert tid. Pokalen følger rormannen, og den rormann som først får 3. napp i pokalen, vinner pokalen til odel og eie.

1990    Narve Løvstakken, MB LYS U.sp
1991    Øyvind Skogen, Askøy LYS M.sp
1992    Otto Hægland, Os Seilf. LYS U.sp
1993    Atle G. Oestreich MB LYS U.sp
1994    Ove Gullbrå, Hj.S LYS M.sp
1995   Ikke seilt om pokalen. KM Tur- & Hav i stedet..
1996   Ulf Lie, Båtl. RAN LYS M.sp
1997  Ola M. Johannessen jr., BS LYS M.sp
1998  Johan-Petter Raa, MB LYS U.sp
1999  Stig Vaular, Åsane Sf. LYS M.sp
2000  Andreas Haukaas, BS LYS Msp

TUR- & HAVSEILER POKALER


Milde Båtlags

"BJØRNEPOKALEN" 1994 .

LYS UTEN spinnaker - "Over All".

Oppsatt av Milde Båtlag.
Før 1999 seilt om ved Milde Båtlags tur- og havseilerregatta "Bjørneseilasen". F.o.m 1999 seilt om ved Milde Båtlags regatta "Mildeskvetten". Hvert års over all vinner i LYS uten spinnaker får ett napp i pokalen. Ved 3 napp vinnes pokalen til odel og eie.

1994 N 8274 FLAX Per Erik Krantz, MB 5.38.31
1995 Seilasen annullert p.g.a. for lite vind.
1996 Ingen deltagende båter.
1997 N 1427 HELEN Johan-Petter Raa, MB 3.21.03
1998 N 1427 HELEN Johan-Petter Raa, MB 4.59.50
1999 N 3191 Hugin Odd Haugland 5.05.07
2000 N 3191 Hugin Odd Haugland 5.53.35
Milde Båtlags

"BJØRNEPOKALEN" 1991 .

LYS MED spinnaker - "Over All".

Oppsatt av Milde Båtlag.
Før 1999 seilt om ved Milde Båtlags tur- og havseilerregatta "Bjørneseilasen". F.o.m 1999 seilt om ved Milde Båtlags regatta "Mildeskvetten". Hvert års over all vinner i LYS uten spinnaker får ett napp i pokalen. Ved 3 napp vinnes pokalen til odel og eie.

1991 N 6801 POTEMKIN Egil Rones, Askøy 5.00.52
1992 N 6060 MYGGEN Erling Fæste, Askøy 3.16.07
1993 N 5763 HANNA MARIE Rolf Hermansen, RAN 5.20.23
1994 N 5763 HANNA MARIE Rolf Hermansen, RAN 4.56.42
1995 Seilasen annullert p.g.a. for lite vind.
1996 N 5952 CATHARINA Arne Hjardeng, Os Sf. 5.16.42
1997 N 8454 NIKI Heikki Bruvik, RAN 3.19.38
1998 N 8888 Marella Sverre N. Valeur, RAN 4.38.45
1999 N 149 Ole Brum Bjørn Flataker, NHS 5.10.11
2000 N 6235 NIKITA Øyvind Skogen, Askøy 5.28.54