vimpel.gif (4494 bytes)  Milde Båtlag

Pokalstatus etter sesongen 2001SOMMERREGATTA POKALER


 "KORSFJORDPOKALEN" av 1984.                    15 kvm oselvar.

Oppsatt av Milde Båtlag. Poengpokal som det skal seiles om over ialt 3 sesonger, hvoretter båt med høyest poengsum vinner pokalen til odel og eie.

E 11 Havfruen 44 p
E 16 Japp 40 p
E 4 Jason 23 p
E 29 Oluf 12 p

Ikke deltagelse i 1986 - 2001

 

"MILDENESPOKALEN" av 2000.                          10 kvm oselvar.

Oppsatt av Milde Båtlag. Poengpokal som det skal seiles om over ialt 3 sesonger, hvoretter båt med høyest poengsum vinner pokalen til odel og eie.

K 25 Ola Dilt 34 p
K 54 Margrethe 21 p
K 2 Kaato 19 p
K 3 Sjanse 14 p

 

"MILDVÅGPOKALEN" av 2000.                                  8 kvm oselvar.

Oppsatt av Milde Båtlag. Poengpokal som det skal seiles om over ialt 3 sesonger, hvoretter båt med høyest poengsum vinner pokalen til odel og eie.

L 36 Pjalle 31 p
L 5 Jo 17
L 49 Pjalle II 9 p

 

"SELØYPOKALEN" av 1997.                                      Oselvar spriseil.

Oppsatt av Milde Båtlag. Beste båt sammenlagt ved MBs Sommerregatta får ett napp i pokalen. Ved 3 napp vinnes pokalen til odel og eie.

1997 43   Sandmor 1 napp
1998 43   Sandmor 1 napp
1999 13   Carmencita 1 napp
2000 52   Birken 1 napp
2001 41   Seira 1 napp

 

"KNARRPOKALEN" av 2001

Oppsatt av Milde Båtlag. Poengpokal som det skal seiles om over ialt 3 sesonger, hvoretter båt med høyest poengsum vinner pokalen til odel og eie.

ON 133 Virak 24 p
ON 118 Luscinia 18 p
ON 50 Elida 14 p
ON 29 Jasmin 10 p


"SNIPEPOKALEN" av 1995

Oppsatt av Milde Båtlag. Poengpokal som det skal seiles om over ialt 3 sesonger. Poengene følger rormannen. Rormann med høyest poengsum vinner pokalen til odel og eie.

Erling Nesse, BS 58 p
Petter Årdal, BS 38 p
Arne Sveen, BS 30 p
Vivian Rasmussen, BS 28 p
Andreas M. Iversen, Hj.S 26 p
Lars Børsheim, BS 25 p
Joachim Strøm-Erichsen, BS 20 p
Ketil Krantz, BS 16 p
Fabian Bruvik, BS 12 p
Andre Vik, BS 10 p

Ingen deltakelse i 1997 - 2000

Vunnet til odel og eie i 2001 av:    Erling Nesse. BS     58 poeng

 

"MINNEPOKAL ARNE MAGNE DRANGE" av 1994.           Alle Oselverklasser.

Vandrepokal av 1994 gitt av LERØY MAT. Vinnes til odel og eie ved 4 napp i pokalen.

1994 L 114  Trods II 1 napp
1995 13       Carmencita 1 napp
1996 L 5      Jo 1 napp
1996 L 36    Pjalle 1 napp
1997 43       Sandmor 1 napp
1998 43       Sandmor 1 napp
1999 13       Carmencita 1 napp
2000 52       Birken 1 napp
2001 41       Seira 1 napp

For pokalen "Minnepokal Arne Magne Drange" gjelder følgende:

Beste oselver sammenlagt (Bonuspoengsystemet, Appendiks A. i kappseilingsreglene) ved MBs Sommerregatta får ett napp i pokalen. Rangering av båtene i hver enkelt seilas baseres på korrigert tid i følge Oselvarklubbens respittsystem for oselvere. Alle seilaser teller med i poengsammendraget.

 

Henrik Østervolds

"FANAFJORDSPOKAL" av 1999.              Alle entypeklasser.

Oppsatt av Bjørn Østervold, Milde. Største forsprang sommerregatta søndag basert på anvendt tid. Pokalen følger rormannen, og den rormann som først får 3. napp i pokalen, vinner pokalen til odel og eie.

1999 Olav H. Østervold, Austevoll Sf. Oselvar Spriseil   13 "Carmencita"
2000 Calle Janssen, BS Optimistjolle
2001 Svein Økland, Båtl. Njord/Tysnes Oselvar Spriseil   42 "Seira"   6 min 29 sek

 

Milde Båtlags

FORSPRANGSPOKAL av 1990.       Tur- & Havseiler klasser.

Oppsatt av Milde Båtlag. Største forsprang sommerregatta søndag basert på korrigert tid. Pokalen følger rormannen, og den rormann som først får 3. napp i pokalen, vinner pokalen til odel og eie.

1990 Narve Løvstakken, MB LYS U.spinn.
1991 Øyvind Skogen, Askøy Sf. LYS M.spinn.
1992 Otto Hægland, Os Sf. LYS U.spinn.
1993 Atle G. Oestreich, MB LYS U.spinn
1994 Ove Gullbrå, Hj.S LYS M.spinn.
1995 Ikke seilt om pokalen. KM Tur. & Hav i stedet.
1996 Ulf Lie, RAN LYS M.spinn.
1997 Ola M. Johannessen jr., BS LYS M.spinn.
1998 Johan-Petter Raa, MB LYS U.spinn.
1999 Stig Vaular, Åsane Sf. LYS M.spinn.
2000 Andreas Haukaas, BS LYS M.spinn.
2001 Tomas Fiksdal, BS LYS M.spinn.TUR- & HAVSEILER POKALER


Milde Båtlags

"BJØRNEPOKALEN" 1994 .                                LYS UTEN spinnaker - "Over All".

Oppsatt av Milde Båtlag.
Før 1999 seilt om ved Milde Båtlags tur- og havseilerregatta "Bjørneseilasen". F.o.m 1999 seilt om ved Milde Båtlags regatta "Mildeskvetten". Hvert års over all vinner i LYS uten spinnaker får ett napp i pokalen. Ved 3 napp vinnes pokalen til odel og eie.

1994 N 8274 FLAX Per Erik Krantz, MB 5.38.31
1995 Annullert p.g.a. for lite vind.
1996 Ingen båter deltok i klassen.
1997 N 1427 HELEN Johan-Petter Raa, MB 3.21.03
1998 N 1427 HELEN Johan-Petter Raa, MB 4.59.50
1999 N 3191 HUGIN Odd Haugland, MB 5.05.07
2000 N 3191 HUGIN Odd Haugland, MB 5.53.35
2001 N 7258 VITAMINA Frode Midttun, MB 4.29.56

 

Milde Båtlags

"BJØRNEPOKALEN" 1991 .                                  LYS MED spinnaker - "Over All".

Oppsatt av Milde Båtlag.
Før 1999 seilt om ved Milde Båtlags tur- og havseilerregatta "Bjørneseilasen". F.o.m 1999 seilt om ved Milde Båtlags regatta "Mildeskvetten". Hvert års over all vinner i LYS uten spinnaker får ett napp i pokalen. Ved 3 napp vinnes pokalen til odel og eie.

1991 N 6801 POTEMKIN Egil Rones, Askøy Sf. 5.00.52
1992 N 6060 MYGGEN Erling Fæste, Askøy Sf. 3.16.07
1993 N 5763 HANNA MARIE Rolf Hermansen, RAN 5.20.23
1994 N 5763 HANNA MARIE Rolf Hermansen, RAN 4.56.42
1995 Annullert p.g.a. for lite vind.
1996 N 5952 CATHARINA Arne Hjardeng, Os Sf. 5.16.42
1997 N 8454 NIKI Heikki Bruvik, RAN 3.19.38
1998 N 8888 MARELLA Sverre N. Valeur, RAN 4.38.45
1999 N 149 OLE BRUM Bjørn Flataker, NHS 5.10.11
2000 N 6235 NIKITA Øyvind Skogen, Askøy Sf. 5.28.54
2001 N 5046 NATASSJA Stian Soltvedt, Askøy Sf. 4.05.29

 

 

"BLIA POKALEN" 2001 .                                              ORC-Club

Oppsatt av Milde Båtlag.
Seiles  om ved Milde Båtlags regatta "Mildeskvetten". Hvert års over all vinner i ORC-Club får ett napp i pokalen. Ved 3 napp vinnes pokalen til odel og eie.

2001 NOR 6235 NIKITA Øyvind Skogen, Askøy Sf.

 

 


Oppdatert  30.09.2001