vimpel.gif (4494 bytes)  Milde Båtlag

Pokalstatus etter sesongen 2003SOMMERREGATTA POKALER


 "KORSFJORDPOKALEN" av 1984.                    15 kvm oselvar.

Oppsatt av Milde Båtlag. Poengpokal som det skal seiles om over ialt 3 sesonger, hvoretter båt med høyest poengsum vinner pokalen til odel og eie.

E 11 Havfruen 44 p
E 16 Japp 40 p
E 4 Jason 23 p
E 29 Oluf 12 p

Ikke deltagelse i 1986 - 2003

 

"MILDENESPOKALEN" av 2003.                          10 kvm oselvar.

Oppsatt av Milde Båtlag. Poengpokal som det skal seiles om over i alt 3 sesonger, hvoretter båt med høyest poengsum vinner pokalen til odel og eie.

K 3 Sjanse 16 p
K 2 Kaatoo 10 p

 

"MILDVÅGPOKALEN" av 2003.                                  8 kvm oselvar.

Oppsatt av Milde Båtlag. Poengpokal som det skal seiles om over i alt 3 sesonger, hvoretter båt med høyest poengsum vinner pokalen til odel og eie.

L 36 Pjalle 16 p
L 49 Pjalle II   6 p

 

"SELØYPOKALEN" av 1997.                                      Oselvar spriseil.

Oppsatt av Milde Båtlag. Beste båt sammenlagt ved MBs Sommerregatta får ett napp i pokalen. Ved 3 napp vinnes pokalen til odel og eie.

1997 43   Sandmor 1 napp
1998 43   Sandmor 1 napp
1999 13   Carmencita 1 napp
2000 52   Birken 1 napp
2001 41   Seira 1 napp
2002 64   Rym 1 napp
2003 41   Seira 1 napp

 

"KNARRPOKALEN" av 2001

Oppsatt av Milde Båtlag. Poengpokal som det skal seiles om over i alt 3 sesonger, hvoretter båt med høyest poengsum vinner pokalen til odel og eie.

ON 133 Virak 46 p
ON 50 Elida 43 p
ON 29 Jasmin 39 p
ON 141 Iris 28 p
ON 118 Luscinia 18 p
ON 43 Huldra   6 p

Vunnet til odel og eie i 2003 av:    ON 133   "Virak", Jan Møller Nielsen, BS     46 poeng

 


"SNIPEPOKALEN" av 2002

Oppsatt av Milde Båtlag. Poengpokal som det skal seiles om over i alt 3 sesonger. Poengene følger rormannen. Rormann med høyest poengsum vinner pokalen til odel og eie.

Fabian Bruvik, BS 53 p
Torgeir Titland, HjS 48 p
Peter Aardal, BS 45 p
Erling Nesse, BS 40 p
Nils Petter Berg, BS 10 p
Torvald Fossestøl, BS 10 p
Ole Christian Lekven, BS   7 p

 

"MINNEPOKAL ARNE MAGNE DRANGE" av 1994.           Alle Oselvarklasser.

Vandrepokal av 1994 gitt av LERØY MAT. Vinnes til odel og eie ved 4 napp i pokalen.

1994 L 114  Trods II 1 napp
1995 13       Carmencita 1 napp
1996 L 5      Jo 1 napp
1996 L 36    Pjalle 1 napp
1997 43       Sandmor 1 napp
1998 43       Sandmor 1 napp  ( 2 napp totalt )
1999 13       Carmencita 1 napp  ( 2 napp totalt )
2000 52       Birken 1 napp
2001 41       Seira 1 napp
2002 64       Rym 1 napp
2003 41       Seira 1 napp  ( 2 napp totalt )

For pokalen "Minnepokal Arne Magne Drange" gjelder følgende:

Beste oselvar sammenlagt (Bonuspoengsystemet, Appendiks A. i kappseilingsreglene) ved MBs Sommerregatta får ett napp i pokalen. Rangering av båtene i hver enkelt seilas baseres på korrigert tid i følge Oselvarklubbens Respittsystem for oselvere. Alle seilaser teller med i poengsammendraget.

 

Henrik Østervolds

"FANAFJORDSPOKAL" av 1999.              Alle entypeklasser.

Oppsatt av Bjørn Østervold, Milde. Største forsprang sommerregatta søndag basert på anvendt tid. Pokalen følger rormannen, og den rormann som først får 3. napp i pokalen, vinner pokalen til odel og eie.

1999 Olav H. Østervold, Austevoll Sf. Oselvar Spriseil   13 "Carmencita"
2000 Calle Janssen, BS Optimistjolle
2001 Svein Økland, Båtl. Njord/Tysnes Oselvar Spriseil   42 "Seira"   6 min 29 sek
2002 Finn Totland, BS Knarr ON 29 "Jasmin" 26 min 01 sek
2003 Nils Ove Nipen, MB 10 kvm oselvar, klasse K   K 3  "Sjanse" 11 min 33 sek

 

Milde Båtlags

FORSPRANGSPOKAL av 1990.       Tur- & Havseiler klasser.

Oppsatt av Milde Båtlag. Største forsprang sommerregatta søndag basert på korrigert tid. Pokalen følger rormannen, og den rormann som først får 3. napp i pokalen, vinner pokalen til odel og eie.

1990 Narve Løvstakken, MB LYS U.spinn.
1991 Øyvind Skogen, Askøy Sf. LYS M.spinn.
1992 Otto Hægland, Os Sf. LYS U.spinn.
1993 Atle G. Oestreich, MB LYS U.spinn
1994 Ove Gullbrå, Hj.S LYS M.spinn.
1995 Ikke seilt om pokalen. KM Tur. & Hav i stedet.
1996 Ulf Lie, RAN LYS M.spinn.
1997 Ola M. Johannessen jr., BS LYS M.spinn.
1998 Johan-Petter Raa, MB LYS U.spinn.
1999 Stig Vaular, Åsane Sf. LYS M.spinn.
2000 Andreas Haukaas, BS LYS M.spinn.
2001 Tomas Fiksdal, BS LYS M.spinn.
2002 Berit Rasmussen, MB LYS U.spinn.
2003 Kåre Christophersen, Hj.S LYS M.spinn.TUR- & HAVSEILER POKALER


Milde Båtlags

"BJØRNEPOKALEN" 1994 .                                LYS UTEN spinnaker

Oppsatt av Milde Båtlag.
Før 1999 seilt om ved Milde Båtlags tur- og havseilerregatta "Bjørneseilasen". F.o.m 1999 seilt om ved Milde Båtlags regatta "Mildeskvetten". Hvert års over all vinner i LYS uten spinnaker får ett napp i pokalen. Ved 3 napp vinnes pokalen til odel og eie.

1994 NOR 8274 FLAX Per Erik Krantz, MB 5.38.31
1995 Annullert p.g.a. for lite vind.
1996 Ingen båter deltok i klassen.
1997 NOR 1427 HELEN Johan-Petter Raa, MB 3.21.03
1998 NOR 1427 HELEN Johan-Petter Raa, MB 4.59.50
1999 NOR 3191 HUGIN Odd Haugland, MB 5.05.07
2000 NOR 3191 HUGIN Odd Haugland, MB 5.53.35
2001 NOR 7258 VITAMINA Frode Midttun, MB 4.29.56
2002 NOR 7258 VITAMINA Frode Midttun, MB 2.25.42
2003 NOR 9805 BRURA Jarle Tøkje, RAN 2.59.42

 

Milde Båtlags

"BLIA POKALEN" 2001 .                                              ORC-Club / LYS med spinnaker

Oppsatt av Milde Båtlag.
Seiles om ved Milde Båtlags regatta "Mildeskvetten". Hvert års over all vinner i ORC-Club, alternativt i LYS med spinnaker, får ett napp i pokalen. Ved 3 napp vinnes pokalen til odel og eie.

2001 NOR 6235 NIKITA Øyvind Skogen, Askøy Sf. 2:29:02
2002 NOR 10133 LILLEFIX Pål Edvardsen, Askøy Sf. 1:53:45
2003 NOR 81 Nicoline Leif Gunnar Sandtorv, BS 3:35:29

 


Oppdatert  01.07.2003