Milde Båtlag 10.09.2008
POKALSTATUS   2008
SOMMERREGATTA POKALER
"KNARRPOKALEN" av 2007
Oppsatt av Milde Båtlag.  Poengpokal over 3 år ved MBs Sommerregatta.
        S1-07 S2-07 S3-07 S4-07 2007 S1-08 S2-08 S3-08 S4-08 2008 S1-09 S2-09 S3-09 S4-09 2009 Poeng Plass
Seilnr. Båtnavn Rormann Forening Poeng Poeng Poeng Poeng P.sum Poeng Poeng Poeng Poeng P.sum Poeng Poeng Poeng Poeng P.sum Totalt Totalt
ON 142 Luscinia II Lars Jårvik BS 15 22 22 21 80 18 11 18 18 65 0 145 1
ON 139  Joy III  Martin Bjelland BS 13 19 19 24 75 9 18 11 11 49 0 124 2
ON  33  Ving  Elling Bjelland BS 22 13 9 17 61 13 15 9 15 52 0 113 3
ON 150 Kari Tor Helge Valen BS 9 11 17 9 46 11 9 15 9 44 0 90 4
ON 131 Viol Arthur Kordt BS 19 15 15 15 64 0 0 64 5
ON  29 Jasmin Finn Totland BS 7 5 7 5 24 7 7 13 7 34 0 58 6
ON  50 Elida Urban Ringstad MB 11 9 5 11 36 5 5 0 5 15 0 51 7
ON 149 Trods VI Arvid Lerøy BS 5 17 13 13 48 0 0 48 8
ON 129 Sport Rasmus Titland HjS 17 7 11 7 42 0 0 42 9
ON 141 Lillian Edel Martin Bjelland BS   15 13 1 13 42 0 42 9
ON 124 Irina III Georg von Erpecom KNS       19 19         0         0 19 11
"KORSFJORDPOKALEN" av 1984
15 kvm oselvar klasse E .  Poengpokal over 3 år.
        84-95 S1-96 S2-96 1996 Poeng Plass  
Seilnr. Båtnavn Rormann Forening Poeng Poeng Poeng Poeng totalt totalt  
E 11 Havfruen Kjell Dalland N/T 44   44 1  
E 16 Japp Øyvind Epland N/T 40   40 2  
E 4 Jason Finn Totland MB 23   23 3  
E 29 Oluf Stein Olav Drange MB 12       12 4  
Ikke deltagelse i klassen  1986 - 2008
"MILDENESPOKALEN" av 2003
10 kvm oselvar klasse K .  Poengpokal over 3 år.
        S1-03 S2-03 2003 S1-04 S2-04 2004 S1-05 S2-05 2005 Poeng Plass
Seilnr. Båtnavn Rormann Forening Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng P.sum Poeng Poeng P.sum totalt totalt
           
K 3 Sjanse Nils Ove Nipen MB 8 8 16 10 8 18   34 1
K25 Ola Dilt Kjell Magnus Økland N/T     7 5 12   12 2
K 2 Kaatoo Gunnar Milde MB 5 5 10 0   10 3
K 45 Jo Kjell Totland MB       1 0 1       1 4
Ikke deltakelse i klassen i 2005 - 2008.
"MILDEVÅGPOKALEN" av 2006
8 kvm oselvar klasse L .  Poengpokal over 3 år.
        S1-06 S2-06 S3-06 S4-06 2006 S1-07 S2-07 S3-07 S4-07 2007 S1-08 S2-08 S3-08 S4-08 2008 Poeng Plass
Seilnr. Båtnavn Rormann Forening Poeng Poeng Poeng Poeng P.sum Poeng Poeng Poeng Poeng P.sum Poeng Poeng Poeng Poeng P.sum totalt totalt
           
L 36 Pjalle Kjell Milde MB 8 8 16 0 0 8 8 8 8 8 1 25 49 1
L 49 Pjalle II Tor Milde MB 5     5 10 0 0   5 5 5 5 5 1 16 31 2
Vunnet til odel og eie i 2008 av:
L 36 "Pjalle", Kjell Milde, MB, 49 poeng.
"SELØYPOKALEN" av 2005
8 kvm oselvar spriseil. OPPSATT AV MILDE BÅTLAG.
Beste båt sammenlagt ved MBs Sommerregatta får ett napp i pokalen.
Ved 3 napp vinnes pokalen til odel og eie.
År Vinnerbåt Forening   Poeng
2005 16 "Stegg" MB 1 napp 3,0
2005 20 "Terna" MB 1 napp 3,0
2006 20 "Terna" MB 1 napp 3,0
2007 16 "Stegg" MB 1 napp 4,0
2008 16 "Stegg" MB 1 napp 3,0
Vunnet til odel og eie i 2008 av:
16 "Stegg", Stein Olav Drange, MB, 3 napp
"MINNEPOKAL ARNE DRANGE" av 1994
Alle oselvarklasser. Gitt av LERØY MAT.
Vandrepokal som gjelder ved MBs Sommerregatta.
Oselvarklubbens respittsystem benyttes for å rangere båtene etter korrigert tid i enkelt-seilasene.
Beste båt sammenlagt får ett napp i pokalen. Ved 4 napp vinnes pokalen til odel og eie.
År Vinnerbåt Forening        
1994 L 114 "Trods II" Hj.S 1 napp
1995 13  "Carmencita" Austevoll Sf. 1 napp 3,0 poeng
1996 L 5  "Jo" MB 1 napp 3,0 poeng
1996 L 36 "Pjalle" MB 1 napp 3,0 poeng
1997 43   "Sandmor" Hj.S 1 napp 3,0 poeng
1998 43   "Sandmor" Hj.S 1 napp 13,7 poeng
1999 13 "Carmencita" Austevoll Sf. 1 napp 5,7 poeng
2000 52 "Birken" Austevoll Sf. 1 napp 0.0 poeng
2001 41 "Seira" N/T 1 napp 8,0 poeng
2002 64 "Rym" Hj.S 1 napp 3,0 poeng
2003 41 "Seira" N/T 1 napp 3,0 poeng
2004 K 3 "Sjanse" MB 1 napp 0,0 poeng
2005 20 Terna MB 1 napp 9,0 poeng
2006 20 Terna MB 1 napp 6,0 poeng
2007 L 36 "Pjalle" MB 1 napp 3,0 poeng
2008 20 Terna MB 1 napp   16,7 poeng
TUR- & HAVSEILER   POKALER
"BLIA POKALEN" 2001 .                    ORC-Club / LYS med spinnaker  
Oppsatt av Milde Båtlag.
2001-2005: Seilt om ved Milde Båtlags regatta "Mildeskvetten". Hvert års over all vinner i ORC-Club/LYS med spinnaker får ett napp i pokalen.
2006: Seilt om ved lørdagens seilas i  ASKELADDEN  2006 i klasse LYS med spinnaker 1.16 - 1.24.
2007-2008: Seilt om ved "Mildeskvetten".
Ved eierskifte tapes eventuelle oppnådde napp i pokalen. Ved 3 napp vinnes pokalen til odel og eie. 
2001 NOR 6235 Nikita Øyvind Skogen Askøy 02:29:02
2002 NOR 10133 Lillefix Pål Edvardsen Askøy 01:53:45
2003 NOR 81 Nicoline Leif Gunnar Sandtorv BS 03:35:29
2004 NOR 6410 Flying Viking Arnstein Birkeland MB 03:01:24
2005 NOR 7720 Sasha Jon Lystrup Askøy 03:21:22
2006 NOR 7515 Anja Bianc Samsonsen Os 04:41:40
2007 NOR 10407 Madcap Birger Bjerke MB 03:53:42
2008 NOR 11172 TEAMBERGEN Håkon Jelstad   Askøy   04:09:32
Store Milde, 10. sep. 2008
Regattastyret