Milde Båtlag 28.09.2010
POKALSTATUS   2010
SOMMERREGATTA POKALER
"KNARRPOKALEN" av 2010
Oppsatt av Milde Båtlag.  Poengpokal over 3 år ved MBs Sommerregatta.
        S1-10 S2-10 S3-10 S4-10 2010 S1-11 S2-11 S3-11 S4-11 2011 S1-12 S2-12 S3-12 S4-12 2009 Poeng Plass
Seilnr. Båtnavn Rormann Forening Poeng     Poeng P.sum Poeng Poeng Poeng Poeng P.sum Poeng Poeng Poeng Poeng P.sum Totalt Totalt
ON 142 Luscinia III Lars Jårvik BS 7 10 10 14 41 0 0 41 1
ON 141 Lillian Edel Martin Bjelland BS 5 5 5 11 26 0 0 26 2
ON 143 Carpe Diem Johan Hvide BS 10 7 7 24 0 0 24 3
ON 133 Virak Jan Møller Nielsen BS 9 9 0 0 9 4
ON 150 Kari Tor Helge Valen BS 7 7 0 0 7 5
ON  29 Jasmin Finn Totland BS       5 5         0         0 5 6
"SELØYPOKALEN" av 2009
8 kvm oselvar spriseil. OPPSATT AV MILDE BÅTLAG.
Beste båt sammenlagt ved MBs Sommerregatta får ett napp i pokalen.
Ved 3 napp vinnes pokalen til odel og eie.
År Vinnerbåt Forening   Poeng
2009 20 "Terna" MB 1 napp 3.0
2010 20 "Terna" MB 1 napp 1.0
"MINNEPOKAL ARNE DRANGE" av 1994  
Alle oselvarklasser. Gitt av LERØY MAT.
Vandrepokal som gjelder ved MBs Sommerregatta.
Oselvarklubbens respittsystem benyttes for å rangere båtene etter korrigert tid i enkelt-seilasene.
Beste båt sammenlagt får ett napp i pokalen. Ved 4 napp vinnes pokalen til odel og eie.
År Vinnerbåt Forening            
1994 L 114 "Trods II" Hj.S 1 napp
1995 13  "Carmencita" Austevoll Sf. 1 napp 3,0 poeng
1996 L 5  "Jo" MB 1 napp 3,0 poeng
1996 L 36 "Pjalle" MB 1 napp 3,0 poeng
1997 43   "Sandmor" Hj.S 1 napp 3,0 poeng
1998 43   "Sandmor" Hj.S 1 napp 13,7 poeng
1999 13 "Carmencita" Austevoll Sf. 1 napp 5,7 poeng
2000 52 "Birken" Austevoll Sf. 1 napp 0.0 poeng
2001 41 "Seira" N/T 1 napp 8,0 poeng
2002 64 "Rym" Hj.S 1 napp 3,0 poeng
2003 41 "Seira" N/T 1 napp 3,0 poeng
2004 K 3 "Sjanse" MB 1 napp 0,0 poeng
2005 20 "Terna" MB 1 napp 9,0 poeng
2006 20 "Terna" MB 1 napp 6,0 poeng
2007 L 36 "Pjalle" MB 1 napp 3,0 poeng
2008 20 "Terna" MB 1 napp 16,7 poeng
2009 L 36 "Pjalle" MB 1 napp 5,0 poeng
2010 20 "Terna" MB 1 napp 1,0 poeng
2010 : Vunnet til odel og eie av 20 "Terna", Nils-Ove Nipen, MB, 4 napp.
"MILDEVÅGPOKALEN" av 2009
8 kvm oselvar klasse L .  Poengpokal over 3 år.
        S1-09 S2-09 S3-09 S4-09 2009 S1-10 S2-10 S3-10 S4-10 2010 S1-11 S2-11 S3-11 S4-11 2011 Poeng Plass
Seilnr. Båtnavn Rormann Forening Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng P.sum Poeng Poeng Poeng Poeng P.sum totalt totalt
L 36 Pjalle Kjell Milde MB 8 8 8 8 32 1 1 0 33 1
L 49 Pjalle II Tor Milde MB 5 5 5 5 20 1 1 0 21 2
"KORSFJORDPOKALEN" av 1984
15 kvm oselvar klasse E .  Poengpokal over 3 år.
84-96 S1-96 S2-96 1996 Poeng Plass
Seilnr. Båtnavn Rormann Forening Poeng     Poeng Poeng Poeng     totalt totalt
E 11 Havfruen Kjell Dalland N/T 44 44 1
E 16 Japp Øyvind Epland N/T 40 40 2
E 4 Jason Finn Totland MB 23 23 3
E 29 Oluf Stein Olav Drange MB 12 12 4
Ikke deltagelse i klassen  1986 - 2010
"MILDENESPOKALEN" av 2003
10 kvm oselvar klasse K .  Poengpokal over 3 år.
        S1-03     S2-03 2003 S1-04     S2-04 2004 S1-05     S2-05 2005 Poeng Plass
Seilnr. Båtnavn Rormann Forening Poeng     Poeng Poeng Poeng     Poeng P.sum Poeng   Poeng P.sum totalt totalt
K 3 Sjanse Nils Ove Nipen MB 8 8 16 10 8 18 34 1
K25 Ola Dilt Kjell Magnus Økland N/T 7 5 12 12 2
K 2 Kaatoo Gunnar Milde MB 5 5 10 0 10 3
K 45 Jo Kjell Totland MB 1 0 1 1 4
Ikke deltagelse i klassen  2005 - 2010
TUR- & HAVSEILER   POKALER
"BLIA POKALEN" 2001 .                    ORC-Club / LYS med spinnaker  
Oppsatt av Milde Båtlag.
Seiles  om ved Milde Båtlags regatta "Mildeskvetten". Hvert års over all vinner i ORC-Club/LYS med spinnaker får ett napp i pokalen.
Ved 3 napp vinnes pokalen til odel og eie. Båt som skifter eier mister tidligere napp i pokalen.
2001 NOR 6235 Nikita Øyvind Skogen Askøy 02:29:02
2002 NOR 10133 Lillefix Pål Edvardsen Askøy 01:53:45
2003 NOR 81 Nicoline Leif Gunnar Sandtorv BS 03:35:29
2004 NOR 6410 Flying Viking Arnstein Birkeland MB 03:01:24
2005 NOR 7720 Sasha Jon Lystrup Askøy 03:21:22
2006 NOR 7515 Anja Bianc Samsonsen Os Sf. 04:41:40
2007 NOR 10407 Madcap Birger Bjerke MB 03:53:42
2008 NOR 11172 TEAMBERGEN Håkon Jelstad Askøy 04:09:32
2009 NOR 10407 Madcap Birger Bjerke MB 02:40:17
2010 NOR 219 Mavi Dag Melvær Giil BSI-Seiling 03:14:20
Store Milde, 28. september 2010
Regattastyret