Milde Båtlag               

Kontingenter og avgifter
i
Milde Båtlag
Oppdatert 10.april 2021

                                                                                              

MEDLEMSKONTINGENT
Beløp i kr.
Hovedmedlem 
500
Familiemedlem 
200
Junior (Man er juniormedlem ut det år man fyller 19 år)
200
Pensjonist
200

   
 LEIEAVGIFT FOR BÅTER I NØST
Beløp i kr.
Oselvar, aktiv, pr. år
1 000
Oselvar, ikke aktiv, pr. år
3 000
Vurdering av om en båt har vært aktiv, eller ikke aktiv, gjøres etter sesongslutt for hvert år. Båt regnes som aktiv når den i året har deltatt i minst 2 regattaer.

                                                                                                                          
LEIEAVGIFT FOR BÅTER I STATIV
Beløp i kr.
Optimistjolle
0
Zoom jolle
0
Kajakk
300
Andre joller
300
                                                                                                      
   
LEIEAVGIFT FOR PLASS I FLYTEBRYGGENE
Beløp i kr.

Renterfritt lån.
Fra og med sesongen 2006 må alle, som ønsker å ha båtplass ved flytebryggene, yte Milde Båtlag et rentefritt lån på kr. 10.000,- Beløpet er en engangsbetaling og blir betalt tilbake når båteier sier opp båtplassen og båten forlater bryggene for ikke å vende tilbake neste sesong.

10 000

Grunnleie i sommersesongen.
I forbindelse med etablering av aktivitetsrabatt vedtatt i årsmøtet i 2012, er det lagt til en grunnleie i sommersesongen for alle båter i havnen.

1100
I tillegg til grunnleie nevnt over, betales leieavgift for båtplassen. Leien er delt i sommerleie og vinterleie. Sommersesongen går fra april til oktober. Vintersesongen er da resten av året.
Sommerleie og vinterleie i 100-bryggen (Mildenøstet), 200- og 300- bryggen (kommunenøstet).
All leie i flytebryggene regnes etter antall meter kai som benyttes,
d.v.s. båsbredden. Denne blir regnet fra senter utligger til senter utligger.Pris per meter båsbredde i forhold til båtlengde, se egen pristabell:

+
Grunnleie (sommer)

Leie i 400- bryggen (Vågeelven)
Leie beregnes på samme måte men her er det bare en prisgruppe i forhold til tabellen for de øvrige bryggene.
+
Grunnleie (sommer)


Rabattordning for aktive båter i Milde båtlag:
Årsmøtet i 2012 vedtok å etablere en ordning med aktivitetsrabatt på sommerleie i Milde båtlag. Denne ordningen er videreført av seinere årsmøter. Ordningen innebærer at båter som er aktive i sommersesongen i ett år, får en rabatt på kr 2000 i sommerleie påfølgende år.

For å kvalifisere for denne rabatten må en som seilbåteier delta med egen båt i minst 3 regattaer i sommersesongen der Milde båtlag er med som arrangør.

På lik linje kan motorbåteiere stille som hjelpebåt eller hjelpemannskap på minst 3 arrangement i Milde båtlag. Motorbåteiere som vil kvalifisere til denne ordningen må kontakte regattautvalget innen 1. mai i sesongen, og få tildelt 3 arrangement der en må være tilgjengelig - enten med egen båt - eller være med som hjelpemannskap.
LEIEAVGIFT FOR VINTEROPPLAG PÅ LAND
Beløp i kr.
For Milde Båtlag sine medlemmer tilbys vinteropplag på land på parkeringsplassen innerst i Mildevågen. Felles opptak og utsetting med tilhøredne obligatorisk sikkerhetsmøte i forkant. Pris regnes ut på grunnlag av vekt.
   
LEIEAVGIFT FOR VINTEROPPLAG PÅ SJØ
Beløp i kr.

Vinteropplag på sjø beregnes etter samme tabell som sommerleie men uten grunnleie (kr1100,-)


   
AVGIFT FOR STRØMLEIE:
Beløp i kr.
Tilkoblingsavgift sommer:
500
Tilkoblingsavgift vinter:
500
Pris per Kw/time (2015)
1
Ved slutten av sesongen blir strømforbruk for hver båt avlest og regning tilsendt.


LEIE AV 2. ETG. I MILDENØSTET:
Medlemmer i Milde Båtlag kan få leie nøstet til private tilstellinger og anledninger.
     
TAKST FOR LEIE AV 2. ETG. I MILDENØSTET
Beløp i kr.
Leieavgift privat tilstelling (inkl. rengjøring):
1500
Leieavgift hvis formålet er firmatilstelling(inkl. rengjøring):
1500


Statistikk | Webmaster