Milde Båtlag               

Dugnadsdatoer ? - Logg inn på Havneweb

Betalingsinfo:
Faktura adresse: Faktura sendes via e-post til Faktura@mildebatlag.org

Kontonumrene til Milde båtlag:   
                        3411.18.03007 Konto ved betaling av fakturaer med KID.
                        3411.24.66268 Konto til annet bruk, bl.a. regatta.


Milde Båtlag på Facebook      --->      Gammel side         Ny side  


Oppdaterte smittevernråd Milde båtlag pr 08.04.2021:

Grunnet den spesielle situasjonen og hensynet til myndighetenes krav, har styret i båtlaget iverksatt følgende strakstiltak:

Alle som ferdes i Milde båtlag sitt anlegg oppfordres til å følge de til en hver tid gjeldende nasjonale og lokale covid-19 regler og anbefalinger. For tiden omfatter det å holde 2-meter avstand, og hvis ikke bruk munnbind. Vær påpasselig med desinfisering av hender og overflater ved bruk av nøstet. Se nærmere informasjon om båtutsettet lørdag 17. april på nettsidene.

De nye toalettene med dusj kan brukes av medlemmer. Nøkkel ligger i nøkkelboks. Det er viktig å være nøye med smittevern ved bruk. Husk å låse etter bruk.

Mvh
Styret Milde BåtlagViktig informasjon om båtutsett
17. april kl 12:30

Alle må møte til utendørs «skippermøte» kl 12:30 .
Grunnet Covid blir møte avholdt på plassen, utenfor Mildenøstet.

Geir Lasse Taranger informerer, og tar ansvaret for, at medlemmene følger oppsatte retningslinjer for dagen.

Vi opptrer ihht retningslinjer fra FHI. holder god avstand (2 meter) om mulig. Henstiller alle til å medbringe munnbind som skal benyttes når vi er i nærheten av andre. Merk - det blir heller ikke denne gang servering/kaffe i Mildenøstet .

ANSVAR OG ARBEIDSFORDELING FOR DAGEN:

Bjørn Ofte, Helge Woods og Olav Vik har det praktiske ansvaret for dagen.
Bjørn Ofte har ansvar for kommunikasjon med kranfører, at båteier og de som skal stroppe på båt er klar.

Helge Woods og Olav Vik har ansvar for båtene, når de settes på sjø.
Helge og Olav får med en person.

Det etableres to «stroppelag» - hver med 4 personer.
Kun disse fire med tillegg av båteier og Bjørn Ofte skal jobbe rundt båten.

Av sikkerhets hensyn skal eiere av båter, ikke være ved sin båt når nabobåt heises.
Det kan bli litt justeringer i forhold til bytte av stroppelag underveis, eventuelt kan noen personer måtte byttes ut tidligere enn andre.
Dette styres av Bjørn og Helge underveis.

Stroppelag 1: fra start ca Kl 13:00·
- Helge Holmbek
· Bjarne Bjørkelund
· Åge Milde
· Hatlevik Frode

Stroppelag 2: tar over når ca halvparten av båtene er ute. Bjørn Ofte Styrer dette.
· Erik Birkeland
· Arild Myhre
· Johan Midtun
· Svein Solheim

På kaien: Helge Woods og Olav Vik (samt båteier):

Lag 1 - fra start kl 09:20
. Breivik Remi

Lag 2 - tar over etter beskjed fra Bjørn Ofte
· Trond Sivertsen

Pionerjolle ligger klar til bruk ved behov for slep:
Ved behov vil Helge Woods kalle på ledig mannskap.

Ved behov for bytte av personer på stroppelag mv kaller Helge og Bjørn på ledig mannskap.
Dersom noen har behov for utstyr fra nøstet må du sørge for at døren stenges etter bruk.

Etter at utsett er ferdig skal plassen ryddes for eget og felles utstyr.
Brygge skal på plass og kranfører skal ha hjelp til å pakke sammen.
Geir Lasse Taranger eller Geir Einarsen setter fire personer til denne oppgaven.

Alt opplagsutstyr må (så snart det lar seg gjøre) fjernes fra plassen.
Båtlaget er forpliktet til å holde plassen ryddig i sommersesongen og det er ikke OK at vi skal måtte bruke unødvendig dugnadsressurser på å fjerne diverse strø etc., fordi noen ikke tar dette med hjem.

Ønsker alle lykke til med båtpuss og båtutsett.

Mvh
Havneutvalget og styret i Milde Båtlag


TEMAKVELDER VÅREN 2021

Klikk på overskriften, så finner du oppdatert informasjon om Milde Båtlags temakvelder våren 2021.
Bl.a. info om eventuelle digitale TemakvelderZoom eller Teams.

Temakveldene for 17. mars og 14. april er slått sammen og blir presentert onsdag 14. april.

Regattautvalget, Milde Båtlag
10.04.2021Årsmøte 2021

Det kalles herved inn til digitalt årsmøte i Milde båtlag
Tirsdag 23. mars kl 1900-2100, på zoom

Styret i Milde båtlag inviterer herved alle medlemmer til digitalt årsmøte på zoom. Nærmere informasjon om oppkobling og saker ble lagt ut på www.mildebatlag.org 16. mars 2021.

Dagsorden:

  1. Åpning av årsmøtet og godkjenning av innkalling
  2. Valg av dirigent, referent og tellekorps
  3. Godkjenning av fremmøtte medlemmer
  4. Godkjenning av saksliste

Saksliste:

  1. Årsberetning 2020
  2. Regnskap 2020
  3. Forslag av saker fra styret
  4. Forslag av saker fra medlemmene
  5. Vedta kontingenter og avgifter
  6. Budsjett for 2021
  7. Valg av representanter til styre og utvalg

Forslag fra medlemmene som skal behandles på Årsmøtet må være sendt styret seinest søndag 28. februar 2021 (bruk helst epost: styret@mildebatlag.org). Detaljert oversikt over saker fremmet av styret eller medlemmer :

Saksdokumenter til Årsmøtet

Vedlagt saksdokumenter til Årsmøtet 2021 i Milde båtlag

1. Saker fra styret
2. Lover for Milde båtlag revisjon mars 2021 til Årsmøtet
3. Vedtekter for Milde båtlags anlegg og drift 2021 forslag
4.
Protokoll fra årsmøtet 2020

Vel møtt til digitalt årsmøte (på zoom)

Vel møtt!

Mvh
Styret Milde Båtlag

 


Oppdaterte smittevernråd Milde båtlag pr 12.07.2020:

Grunnet den spesielle situasjonen og hensynet til myndighetenes krav, har styret i båtlaget iverksatt følgende strakstiltak:

 • Ferdsel og aktivitet i havnen skal foregå i tråd med myndighetenes bestemmelser og anmodninger for å begrense spredning av koronasmitte.
 • Følg Folkehelseinstituttets anvisninger om ekstra god hånd- og smittehygiene.
 • Hold god avstand til hverandre – minimum 1 meter.
 • Dersom noen av medlemmene er/kommer i karantene, skal opphold i havnen unngås.
 • Mildenøstet kan nå brukes, men det er fortsatt viktig å overholde smittevernrådene. Bruk håndsprit for å redusere smitterisiko.

De nye toalettene med dusj kan brukes av medlemmer. Nøkkel ligger i nøkkelboks. Det er viktig være nøye med smittevern ved bruk. Husk å låse etter bruk.

Mvh
Styret Milde Båtlag


NSF Korona-vurdering per 24. juni 2020.


RETNINGSLINJER FOR SMITTEVERN MILDE BÅTLAG

Grunnet smittesituasjonen har styret i båtlaget iverksatt retningslinje for smittevern gjeldende fra 18. mai 2020.

Retningslinjer for Milde båtlag er basert på retningslinjer for arrangementer og aktiviteter for seilforeninger og klasseklubber tilknyttet Norges Seilforbund fra og med 12. mai 2020. Den omfatter ansvar, deltagelse i arrangementer, og deltagelse på trening.

Retningslinjer for smittervern Milde båtlag bygger på «Smittevernsveiledning for seiling» som igjen er basert på Idrettens generelle veileder: «Smittevern for idrett». Sistrnevnte kan lastes ned og leses i sin helhet her

Mvh
Styret Milde Båtlag

grasrot
Statistikk | Webmaster