Milde Båtlag               

Dugnadsdatoer ? - Logg inn på Havneweb

Betalingsinfo:
Faktura adresse: Faktura sendes via e-post til Faktura@mildebatlag.org

Kontonumrene til Milde båtlag:   
                        3411.18.03007 Konto ved betaling av fakturaer med KID.
                        3411.24.66268 Konto til annet bruk, bl.a. regatta.


Milde Båtlag på Facebook


Milde Båtlag
Internt REGATTA ARRANGØRKURS mai, juni 2020


Kurs for inviterte (via e-post) tur/hav seilere og snipeseilere, med start 25. mai kl. 18:30.
Fortsetter videre på 4 direkte følgende tirsdager kl. 18:30. To og to kursdeltagere (etter avtale)
for hver tirsdag når det seiles alternative treningsseilaser for tur/hav båter.

Innledende Slide-presentasjon for kurset finner du her

Regattautvalget, Milde Båtlag       26.05.2020


MILDETRIMMEN VÅREN 2020 - Trening

"Korona" alternative treningsseilaser på tirsdager i mai og juni for TUR/HAV.

Regattautvalget, Milde Båtlag       22.05.2020


RETNINGSLINJER FOR SMITTEVERN MILDE BÅTLAG

Grunnet smittesituasjonen har styret i båtlaget iverksatt retningslinje for smittevern gjeldende fra 18. mai 2020.

Retningslinjer for Milde båtlag er basert på retningslinjer for arrangementer og aktiviteter for seilforeninger og klasseklubber tilknyttet Norges Seilforbund fra og med 12. mai 2020. Den omfatter ansvar, deltagelse i arrangementer, og deltagelse på trening.

Retningslinjer for smittervern Milde båtlag bygger på «Smittevernsveiledning for seiling» som igjen er basert på Idrettens generelle veileder: «Smittevern for idrett». Sistrnevnte kan lastes ned og leses i sin helhet her

Mvh
Styret Milde Båtlag


 

MB REGATTAER 2020

Følgende regattaer/seilaser i 2020, i regi av Milde Båtlag, er

AVLYST pga Korona-situasjonen :

VÅR-serie trimseilaser for Joller (Snipe, Feva etc.) og Oselvar.
Vårens seilaser under Mildetrimmen (Tur/Hav).
MB's Sommerregatta 2020 for Knarr, Express og Oselvar.


Milde Båtlags regattaer for 2020 finner du her, eller klikk på Regattaer i menyen til høyre.
Her finnes også lenke til MB's Regatta-arkiv.

Regattautvalget, Milde Båtlag       17.04.2020


Viktig melding til medlemmene i Milde Båtlag

Grunnet den spesielle situasjonen og hensynet til myndighetenes krav, har styret i båtlaget iverksatt følgende strakstiltak:

 • All ferdsel og aktivitet i havnen skal foregå i tråd med myndighetenes bestemmelser og anmodninger for å begrense spredning av koronasmitte.
 • Følg Folkehelseinstituttets anvisninger om ekstra god håndhygiene.
 • Hold god avstand til hverandre – minimum 2 meter.
 • Dersom noen av medlemmene er/kommer i karantene, skal opphold i havnen unngås.
 • Mildenøstet er stengt for vanlig bruk inntil videre. Unntatt fra stengningen er Egil Bortne og den eller de han kaller på for arbeid med/i nøstet. Dersom det skal utføres dugnad som krever tilgang til verktøy skal dette avklares med Egil Bortne eller Geir Einarsen i forkant av dugnaden.
 • Vi ser at tiltakene gir noen begrensninger i tiden framover, men håper alle har respekt for retningslinjene.


  Hele meldingen til medlemmene er også er sendt ut med e-post.

  Mvh
  Styret Milde Båtlag

Vestland Seilkrets : Digital Terminliste 2020

 


Felles båtutsett 18. april kl 0800

Grunnet den spesielle situasjonen, har styret i båtlaget her iverksatt følgende tiltak:

 • Båten skal være helt klar til utsetting senest dagen før fellesutsetting.
 • Båten skal ha passe lange tau klar i baug og akter. Opplagsplassen skal være grovryddet.
 • Hold deg i eller ved din båt når du kommer til havnen. 
 • Hold god avstand når vi samles til utendørs skippermøte med gjennomgang av risikovurdering før båtutsettet begynner.
 • Alle skal oppholde seg utendørs. Det blir ingen servering i, eller mulighet til å benytte Mildenøstet til pauser eller kaffebrygging.
 • Unngå grupper på mer enn 5 personer.
 • Hold god avstand til hverandre – minimum 2 meter.
 • Alle skal bruke hansker!
 • Båteierne vil ved oppmøte bli delt opp i «kranlag» basert på når deres båt skal ut.
 • Når båt skal heises skal det kun være kranlaget med 4 mann – en ved hver sin stropp. Disse blir ledet av krandirigent. Eier tar selv styretau. Et annet kranlag vil da være ute på flåten og hjelpe av med stroppene.
 • Eier tar båt til bryggeplass, rydder sin opplagsplass så raskt som mulig.

NB: Utsetting av båtene er avhengig av myndighetenes råd når vi nærmer oss 18. april.


Årsmøte via videokonferanse

Grunnet situasjonen rundt coronaviruset,ble Generalforsamling (GF) 2020 i Milde båtlag avholdt via videokonferanse tirsdag 24. mars kl. 19-21. 

Årsmelding 2019 var lagt ut på nettsiden før møtet.

Her ligger presentasjonen som ble gitt under nettmøtet.

Her er signert protokoll fra årsmøtet.

Agenda:

 • Åpning av årsmøtet og godkjenning av innkalling
 • Valg av dirigent, referent og tellekorps
 • Godkjenning av saksliste
 • Årsberetning 2019
 • Regnskap 2019
 • Budsjett og investeringer for 2020
 • Valg av representanter til styre og utvalg
grasrot
Statistikk | Webmaster