Milde Båtlag               

Dugnadsdatoer ? - Logg inn på Havneweb

Betalingsinfo:
Faktura adresse: Faktura sendes via e-post til Faktura@mildebatlag.org

Kontonumrene til Milde båtlag:   
                        3411.18.03007 Konto ved betaling av fakturaer med KID.
                        3411.24.66268 Konto til annet bruk, bl.a. regatta.


Milde Båtlag på Facebook


Viktig melding til medlemmene i Milde Båtlag

Grunnet den spesielle situasjonen og hensynet til myndighetenes krav, har styret i båtlaget iverksatt følgende strakstiltak:

 • All ferdsel og aktivitet i havnen skal foregå i tråd med myndighetenes bestemmelser og anmodninger for å begrense spredning av koronasmitte.
 • Følg Folkehelseinstituttets anvisninger om ekstra god håndhygiene.
 • Hold god avstand til hverandre – minimum 2 meter.
 • Dersom noen av medlemmene er/kommer i karantene, skal opphold i havnen unngås.
 • Mildenøstet er stengt for vanlig bruk inntil videre. Unntatt fra stengningen er Egil Bortne og den eller de han kaller på for arbeid med/i nøstet. Dersom det skal utføres dugnad som krever tilgang til verktøy skal dette avklares med Egil Bortne eller Geir Einarsen i forkant av dugnaden.
 • Vi ser at tiltakene gir noen begrensninger i tiden framover, men håper alle har respekt for retningslinjene.


  Hele meldingen til medlemmene er også er sendt ut med e-post.

  Mvh
  Styret Milde Båtlag

Felles båtutsett 18. april kl 0800

Grunnet den spesielle situasjonen, har styret i båtlaget her iverksatt følgende tiltak:

 • Båten skal være helt klar til utsetting senest dagen før fellesutsetting.
 • Båten skal ha passe lange tau klar i baug og akter. Opplagsplassen skal være grovryddet.
 • Hold deg i eller ved din båt når du kommer til havnen. 
 • Hold god avstand når vi samles til utendørs skippermøte med gjennomgang av risikovurdering før båtutsettet begynner.
 • Alle skal oppholde seg utendørs. Det blir ingen servering i, eller mulighet til å benytte Mildenøstet til pauser eller kaffebrygging.
 • Unngå grupper på mer enn 5 personer.
 • Hold god avstand til hverandre – minimum 2 meter.
 • Alle skal bruke hansker!
 • Båteierne vil ved oppmøte bli delt opp i «kranlag» basert på når deres båt skal ut.
 • Når båt skal heises skal det kun være kranlaget med 4 mann – en ved hver sin stropp. Disse blir ledet av krandirigent. Eier tar selv styretau. Et annet kranlag vil da være ute på flåten og hjelpe av med stroppene.
 • Eier tar båt til bryggeplass, rydder sin opplagsplass så raskt som mulig.

NB: Utsetting av båtene er avhengig av myndighetenes råd når vi nærmer oss 18. april.


Årsmøte via videokonferanse

Grunnet situasjonen rundt coronaviruset,ble Generalforsamling (GF) 2020 i Milde båtlag avholdt via videokonferanse tirsdag 24. mars kl. 19-21. 

Årsmelding 2019 var lagt ut på nettsiden før møtet.

Her ligger presentasjonen som ble gitt under nettmøtet.

Agenda:

 • Åpning av årsmøtet og godkjenning av innkalling
 • Valg av dirigent, referent og tellekorps
 • Godkjenning av saksliste
 • Årsberetning 2019
 • Regnskap 2019
 • Budsjett og investeringer for 2020
 • Valg av representanter til styre og utvalg

--

--------------------------------------------


 


                      Jolle- og Oselvar-trimmen 2020

Med innlagt Klubbmesterskap 2020

Jolle- og Oselvar-trimmen 2020 seiles på mandager kl. 18.45.

VÅR-SERIE
     Joller: mandag 27. april - mandag 22. juni.
     Oselvar: mandag 18. mai - mandag 22. juni.

HØST-SERIE
     Joller og Oselvar: mandag 3. august - mandag 7. september.
     Seilasene mandag 7. sept. gjelder også som klubbmesterskap både for joller og oselvar.


                                   Mildetrimmen 2020

Med innlagt Klubbmesterskap 2020

Mildetrimmen 2020 for Tur- og Havseilere på tirsdager kl. 18.30.

Tirsdager fra 28. april til 1. september.

     Seilasene tirsdag 1. sept. gjelder også som klubbmesterskap for Tur/Hav.


        

SOMMERREGATTA 2020

for Knarr, Express og Oselvar.

Arrangeres av Milde Båtlag lørdag 13. og søndag 14. juni.

4 seilaser, 2 hver dag, på bane for alle klasser.
Lørdag kl. 12:00 og søndag kl. 11:30.

Innlagt KM for 10 kvm Oselvar, klasse K, Bermudarigget.

Nærmere informasjon finnes hos regattaportalen Manage2Sail.

Gå inn og se på regattaens Oppslagstavle.


MB REGATTAER 2020

Milde Båtlags regattaer for 2020 finner du her, eller klikk på Regattaer i menyen til høyre.
Her finnes også lenke til MB's Regatta-arkiv.

NB!       Før du går til Påmelding, gå først til aktuell regatta og les kunngjøringen.
Her finner du nærmere informasjon om regattaen,
bl.a. hva som skal betales i startkontingent for å kunne delta
og hvilke betalingsmåter du kan benytte.
grasrot
Statistikk | Webmaster