Milde Båtlag

Styret og komiteer 2017

STYRET
Helge Holmbek

Helge Holmbek
Leder

Mobil: 970 32 765
e-post: holmbek@frisurf.no
styret@mildebatlag.org

 

 

   
   
Stein Olav Drange

Stein Olav Drange
Nestleder
e-post: sdra@statoil.com

Mobil: 911 83 881

   
   
Erik

Erik Birkeland
Sekretær

Mobil: 997 93 320
Tlf. prv.:
e-post: Erik.birkerland@fmcti.com
medlem@mildebatlag.org

       
Berit

Berit Rasmussen
Økonomistyrer

Skipanesvegen 315,5259 Hjellestad
Mobil: 971 46 809
Tlf. priv.: 55991534
e-post: Bj-rasmu@online.no
kasserer@mildebatlag.org

   
   
Bjørn

Bjørn Rasmussen
1. Styremedlem
Leder Regattautvalg

Skipanesvegen 315, 5259 Hjellestad
Mobil: 901 09 691
Hjem: 55991534
e-post: Bj-rasmu@online.no
regatta@mildebatlag.org

   
       
Arild Myhre

Arild Myhre
2. Styremedlem
Leder N�stutvalg


Mobil: 94152267
e-post: arildmyh@online.no
nost-havn@mildebatlag.org

   
       
Geir Einarsen

Geir Einarsen
3. Styremedlem
Leder Havneutvalg


Mobil: 95 22 71 61 
e-post:
nost-havn@mildebatlag.org

   
       
Jan Jernes

Erling Nesse
4. Styremedlem
Leder Treningsutvalg

Mobil: 952 66 880
e-post: Erling.Nesse@oaf.nu

 

   
       
Sissel Nilsen

Sissel Nilsen
5. Styremedlem
Repr. Jentelaget

Mobil: 900 64 524
e-post: sissenil@msn.com

   
       
Jon Arild Tørresdal

Jon Arild Tørresdal
1. Varamedlem


Mobil: 994 33 577
e-post: jon@torresdal.net

   
     
Michael Riisøen

Michael Riisøen
2. Varamedlem

Mobil: 484 94 394

e-post: michael.riisoen@adm.uib.no

   
     
Thomas Magnusen

Thomas Magnusen
3. Varamedlem

Mobil: 938 13 812

 

e-post: thomas@unltec.no

Arvid Jørgensen

Arvid Jørgensen
4. Varamedlem

Mobil: 934 62 406
e-post: mb-blad@mildebatlag.org

   
     
REGATTAUTVALG:  

Bjørn Rasmussen (Leder) 55 99 15 34/
901 09 691
regatta@mildebatlag.org
Kjell Totland 480 06 962
Berit Rasmussen 55 99 15 34 / 971 46 809
Rune Søreide 900 41 312
Eirik Birkeland 997 93 320
Karsten Oma 480 78 030
Gunnar Milde 994 74 325
Stein Olav Drange 911 83 881
Dag Olav Drange

       
NØSTEUTVALG:      

Arild Myre (Leder) 94152267
nost-havn@mildebatlag.org

Jan Fossberg

Egil Bortne

Dag Erik Rønvik

 
HAVNEUTVALG

Geir Einarsen (Leder) 95 22 71 61 
nost-havn@mildebatlag.org

Arne Sætervik

Rolf Smedal

Bjarne Bjørkelund

Vidar Åsvang

Øyvind Hauge

Svein Drevsjømoen      
TRENINGSUTVALG      
Erling Nesse (Leder) 55 22 87 98/952 66 880
Erling.Nesse@oaf.nu
Jan Hansen
Arvid Jørgensen 934 62 406
     
 
REDAKSJONSKOMITÈ  
Arvid Jørgensen/ Michael Riisøen (Web)      
 
REVISOR  
Erik Lie-Nilsen
     
 
REPRESENTANTER TIL  
NFS Seilting To Representanter    
HSK Seilkretsting Tre Representanter
     
VALGKOMITE  
Trond Lunde(leder).
     
Geir Lasse Taranger  
Eirik Hatvik Hansen

Statistikk | Webmaster