Milde Båtlag               

Styret og komiteer 2017

STYRET
Geir Lasse Taranger

Geir Lasse Taranger
Leder

Mobil: +47 901 11 596
e-post: geirt@hi.no
styret@mildebatlag.org

 

 

   
   
Stein Olav Drange

Stein Olav Drange
Nestleder
e-post: sdra@statoil.com

Mobil: 911 83 881

   
   
Erik

Erik Birkeland
Sekretær

Mobil: 997 93 320
Tlf. prv.:
e-post: Erik.birkerland@fmcti.com
medlem@mildebatlag.org

       
Berit

Berit Rasmussen
Økonomistyrer

Skipanesvegen 315,5259 Hjellestad
Mobil: 971 46 809
Tlf. priv.: 55991534
e-post: Bj-rasmu@online.no
kasserer@mildebatlag.org

   
   
Bjørn

Bjørn Rasmussen
1. Styremedlem
Leder Regattautvalg

Skipanesvegen 315, 5259 Hjellestad
Mobil: 901 09 691
Hjem: 55991534
e-post: Bj-rasmu@online.no
regatta@mildebatlag.org

   
       
 

 

   
       
Geir Einarsen

Geir Einarsen
3. Styremedlem
Leder Nøst og havneutvalg


Mobil: 95 22 71 61 
e-post:
nost-havn@mildebatlag.org

   
       
 

 

 

   
       
Sissel Nilsen

Sissel Nilsen
5. Styremedlem
Repr. Jentelaget

Mobil: 900 64 524
e-post: sissenil@msn.com

   
       
Thomas Magnusen

Thomas Magnusen
1. Varamedlem,IT ansvar

Mobil: 938 13 812

 

e-post: thomas@unltec.no

   
     
Michael Riisøen

Michael Riisøen
2. Varamedlem, WEB redaktør

Mobil: 484 94 394

e-post: michael.riisoen@adm.uib.no

   
     
   
 

Ida T.Sætersdal
3. Varamedlem, Arrangement-støtte og
kontaktperson til Jolle

Mobil: 934 62 406
e-post: mb-blad@mildebatlag.org

   
     
REGATTAUTVALG:  

Bjørn Rasmussen (Leder) 55 99 15 34/
901 09 691
regatta@mildebatlag.org
Kjell Totland 480 06 962
Berit Rasmussen 55 99 15 34 / 971 46 809
Eirik Birkeland 997 93 320
Karsten Oma 480 78 030
Gunnar Milde 994 74 325Erik Birkeland 997 93 320
Stein Olav Drange 911 83 881

       
HAVN OG NØST UTVALG:      

Geir Einarsen (Leder) 95 22 71 61 
nost-havn@mildebatlag.org

Bjarne Bjørkelund

Øyvind Hauge

Svein Drevsjømoen

 
Øyvind Nesse
Petter Strømme

Arild Myre

Jan Fossberg

Egil Bortne

       
REVISOR      
Erik Lie-Nilsen      
   
VALGKOMITE  

Helge Hombek

     

Rolf Smedal

 
   
       
 
   
       
   
     
   
       
   

 


Statistikk | Webmaster