Milde Båtlag               

Styret og komiteer 2020

STYRET
Geir Lasse Taranger

Geir Lasse Taranger
Leder

Mobil: +47 901 11 596
e-post: geirt@hi.no
styret@mildebatlag.org

 

 

   
   
Stein Olav Drange

Stein Olav Drange
Nestleder
e-post:

Mobil: 911 83 881

   
   
     
Petter Strømme Petter Strømme
1. styremedlem
Økonomistyrer
e-post: faktura@mildebatlag.org

Mobil: 924 12 523

   
   
Frode Nordanger

Frode Nordanger
2. Styremedlem
Leder Regattautvalg


e-post:
regatta@mildebatlag.org

   
       
Geir Einarsen

Geir Einarsen
3. Styremedlem
Leder Nøst og havneutvalg


Mobil: 95 22 71 61 
e-post:
nost-havn@mildebatlag.org

   
     
Sissel Nilsen

Sissel Nilsen
4. Styremedlem
Repr. Jentelaget

Mobil: 900 64 524
e-post: sissenil@msn.com

   
       
Thomas Magnusen

Thomas Magnussen
1. Varamedlem,IT ansvar

Mobil: 938 13 812

 

e-post: thomas@unltec.no

   
     
Michael Riisøen

Michael Riisøen
2. Varamedlem, WEB redaktør

Mobil: 484 94 394

e-post: michael.riisoen@adm.uib.no

   
     
Ida T.Sætersdal

Ida T. Sætersdal
3. Varamedlem, Arrangement-støtte og
kontaktperson til Jolle

Mobil: 934 62 406
e-post: mb-blad@mildebatlag.org

   
     
     
REGATTAUTVALG:  

regatta@mildebatlag.org

Frode Nordanger (Leder) 976 01 715
Bjørn Rasmussen 55 99 15 34 / 901 09 691
Kjell Totland 480 06 962
Berit Rasmussen 55 99 15 34 / 971 46 809
Eirik Birkeland 997 93 320
Karsten Oma 480 78 030
Stein Olav Drange 911 83 881
Erling Nesse 952 66 880
Petter Strømme 924 12 523
Trond Aarø 464 57 952
Arvid Jørgensen 934 62 406

       
HAVN OG NØST UTVALG:      

Geir Einarsen (Leder) 952 27 161 
e-post: nost-havn@mildebatlag.org
           geir.einarsen@dnb.no

Bjarne Bjørkelund
Øyvind Hauge
Svein Drevsjømoen
Øyvind Nesse
Egil Bortne
Jan Fossberg
Anette Bergo
 
 
REVISOR      
Erik Lie-Nilsen      
   
VALGKOMITE  
Jarle Magnussen
Arild Myre  
   

Statistikk | Webmaster