Mildetrimmen 2021.
Alternativ treningsseilas uten premiering

Tur/hav treningsseilaser for Milde Båtlag. Mildetrimmen seiles i Fanafjorden/Korsfjorden annen hver tirsdag kl. 18.30.

27. april , 4. mai , 18. mai , 1. juni , 15. juni ,
17. aug. , 31. aug. , 14. sept. , 21. sept. .


Foreløpig er seilasene uten startavgift, premiering eller beregning av korrigert tid basert på ratingtall. Dette gjelder så lenge myndighetenes korona-tiltak er virksomme.

Dersom myndighetenes korona-tiltak oppheves innen rimelig tid, vil ordinære "Mildetrimmen"-seilaser bli gjenopptatt.
Da vil bl.a. eventuelt fullførte seilaser på tirsdag 14. september også gjelde som Klubbmesterskap for Tur/Hav 2021.


Se særlig utarbeidet SEILINGSVEILEDER for Mildetrimmen våren 2021.

     SEILINGSVEILEDER    (Dato 19.04.2021 - Original versjon)
     SEILINGSVEILEDER    (Revidert dato 10.05.2021 - Revisjon 1)


L.jpg    Oppslag om endringer i Seilingsveileder for
               Mildetrimmen 2021.
Endring nr. 1,     Dato 10.05.2021:

     5.2 Bruk av autopilot.
           Det er tillatt å bruke autopilot for båter med inntil
           3 personer om bord. Dette endrer regel 52.
Startkontingent for Mildetrimmen er, så lenge korona-tiltak varer, satt til kr. 0,-.Fra 20. juni 2021 har regjeringen gjort lettelser i Covid-19 restriksjonene,
slik at normal seiling med fullt mannskap kan gjenopptas.

Dette vil gjelde for HØST-serien i Mildetrimmen 2021.
Se Kunngjøring og Seilingsbestemmelse og sjekk ut eventuell informasjon om startkontingent for Mildetrimmen HØST-serie.

Gjeldende Kunngjøring     (30.06.2021)

Gjeldende Seilingsbestemmelser     (30.06.2021)

Pass på å hente ut siste og nyeste versjon.
Oppdaterte seilingsbestemmelser vil, hvis mulig, være utlagt i salen i 2. etg. i Mildenøstet.
Ta gjerne ut en utskrift fra internett hjemme, før du kommer til din første høst-seilas

Det kan seiles 2 seilaser samme kveld  (se seilingsbestemmelsene pkt. 9).

Det seiles enten KORTBANE (min. 4 tirsdager) eller LANGBANE (maks. 2 tirsdager), se seilingsbestemmelsene pkt. 5.Seilaser under Mildetrimmen våren 2021
Koronatilpasset besetning.

Det seiles kun KORTBANE

DELTAKERE OG RESULTATER

27. april:     Deltakerliste     1. seilas,    2. seilas.
4. mai:        Deltakerliste     1. seilas,    2. seilas.
18. mai:      Deltakerliste     1. seilas.
1. juni:        Deltakerliste     1. seilas,    2. seilas.

15. juni:      Deltakerliste     1. seilas,    2. seilas.

Resultater for ordinær Mildetrimmen 2021.
Uten Korona tilpassinger.

27. april                  - 2 seilaser (kortbane). Se resulteter ovenfor.     
4. mai                     - 2 seilaser (kortbane). Se resulteter ovenfor.
18. mai                   - 1 seilas (kortbane). Se resultater ovenfor.
1. juni                     - 2 seilaser (kortbane). Se resultater ovenfor.
15. juni                   - 2 seilaser (kortbane). Se resultater ovenfor.Mildetrimmen 2021 - HØST

Deltagerliste

17. august               - 2 seilaser (kortbane)
31. aug.                   - 2 seilaser (kortbane)
14. sept.                  - 2 seilaser (kortbane) Også tellende som Klubbmesterskap.
21. sept.                  - 2 seilaser (kortbane)

Sammenlagt resultatDeltakerliste Klubbmesterskap Tur/Hav 2021

Klubbmesterskap Tur/Hav 2021, 14. sept.


Resultater     

Premieutdeling for både Mildetrimmen 2021 og Klubbmesterskap Tur/Hav 2021
kunngjøres senere.
.

Har din båt gyldig NOR RATING tall for sesongen 2021 ?

IKKE ?
Ta kontakt med NOR RATING og få ordnet dette snarest. Som arrangør er Milde Båtlag avhengig av å få opplyst din båts gyldige NOR Rating tall.

P9210072.JPG


Påmelding kan gjøres ved å fylle ut  påmeldingsskjema, eller sende oss en epost

HOVEDSIDEN

Sist oppdatert : 15.09.2021