Medlemsblader og Årsmeldinger

Medlemsblad nr 1 2024Lagt ut 11.03.2024
Protokoll fra årsmøte 2023Lagt ut 25.05.2023
Medlemsblad nr 1 2023
med årsmelding
Lagt ut 07.03.2023
Protokoll fra årsmøte 2022Lagt ut 04.09.2022
Medlemsblad nr 1 2022
med årsmelding
Lagt ut 10.03.2022
Protokoll fra årsmøte 2021Lagt ut 15.09.2021
Årsberetning 2020Lagt ut 16.03.2021
Noter til regnskap 2020Lagt ut 10.04.2021
Protokoll fra årsmøte 2020

Lagt ut 13.04.2020
Medlemsblad nr. 1 2020
m/årsberetning 2019

Lagt ut 14.03.2020
Protokoll fra årsmøte 2019 Lagt ut 04.12.2019
Medlemsblad nr. 1 2019
m/årsberetning 2018
Lagt ut 10.03.2019
Medlemsblad nr. 1 2018
m/årsberetning 2017
Lagt ut 24.02.2018
Medlemsblad nr. 1 2017
m/årsberetning 2016
Lagt ut 20.02.2017
Medlemsblad nr. 2
m/protokoll fra ekstraordinært årsmøteinnkalling 2016
Lagt ut 27.09.2016
Medlemsblad nr. 1
m/ekstraordinær årsmøteinnkalling 2016
lagt ut 10.04.2016
Medlemsblad nr. 3
m/årsberetning 2015
lagt ut 15.11.2015
Medlemsblad nr. 2 2015lagt ut 08.09.2015
Medlemsblad nr. 1 2015lagt ut 06.04.2016
Medlemsblad nr. 3
m/årsberetning 2014
lagt ut 03.11.2014
Medlemsblad nr. 2 2014lagt ut 15.11.2015
Medlemsblad nr. 1 2014lagt ut 1.09.2014
Medlemsblad nr. 3
m/årsberetning 2013
lagt ut 24.10.2013
Medlemsblad nr. 2 2013lagt ut 01.07.2013
Medlemsblad nr. 1 2013lagt ut 11.02.2013
Medlemsblad nr.3
m/årsberetning 2012
lagt ut 31.10.2012
Medlemsblad nr. 2 2012lagt ut 05.09.2012
Medlemsblad nr. 1 2012lagt ut 19.02.2012
Medlemsblad nr.3
m/årsberetning 2011
lagt ut 24.10.2011
Medlemsblad nr. 2 2011lagt ut 06.09.2011
Medlemsblad nr. 1 2011lagt ut 09.03.2011
Medlemsblad nr. 3
m/årsberetning 2010
lagt ut 19.01.2011
Medlemsblad nr. 2 2010lagt ut 7/09-2010
Medlemsblad nr. 1 2010lagt ut 7/02-2010
Årsberetning 2009/Mdl.blad 3-09lagt ut 27/10-2009
Medlemsblad nr 2 2009
Bilag til medlemsbladet
lagt ut 12/9-2009
Medlemsblad nr 1 2009lagt ut 29/1-2009
Årsberetning 2008lagt ut 24/10-2008
Medlemsblad nr. 3 2008lagt ut 30/8-2008
Medlemsblad nr. 2 2008lagt ut 23/7-2008
Medlemsblad nr. 1 2008lagt ut 19/1-2008
Årsberetning 2007lagt ut 7/11-2007
Medlemsblad nr. 3 2007lagt ut 6/9-2007
Medlemsblad nr. 2 2007lagt ut 13/4-2007
Medlemsblad nr. 1 2007lagt ut 12/2-2007
Årsberetning 2006lagt ut 20/12-2006
Medlemsblad nr. 3 2006lagt ut 7/9-2006
Medlemsblad nr. 2 2006lagt ut 21/4-2006
Medlemsblad nr. 1 2006lagt ut 20/4-2006
Årsberetning 2005lagt ut 20/4-2006
Medlemsblad nr. 3 2005lagt ut 20/4-2006
Medlemsblad nr. 2 2005lagt ut 29/3-2005
Medlemsblad nr. 1 2005lagt ut 1/2-2005
Årsberetning 2004lagt ut 4/11-2004
Medlemsblad nr.3 2004lagt ut 5/9-2004
Medlemsblad nr.2 2004 
  
Referat Årsmøte 2003 
Innkalling Årsmøte 2003 
  
Medlemsblad nr.1 2003 
Årsberetning 2002 

NB !
I medlemsblad nr. 3 hvert år finnes innkalling til kommende Årsmøte.
I årsberetningene finnes endelig saksliste for det aktuelle Årsmøtet, samt saksdokumenter.
I medlemsblad nr. 1 for hvert år finnes referat fra siste Årsmøte.

Skroll til toppen