Kontingenter og avgifter

MEDLEMSKONTINGENTBeløp i kr.
Hovedmedlem 550
Familiemedlem 250*
Junior (Man er juniormedlem ut det år man fyller 19 år)250
Pensjonist250
*(800,- for en samlet familie)
LEIEAVGIFT FOR BÅTER I NØSTBeløp i kr.
Oselvar, aktiv, pr. år1 000
Oselvar, ikke aktiv, pr. år3 000
Vurdering av om en båt har vært aktiv, eller ikke aktiv, gjøres etter sesongslutt for hvert år. Båt regnes som aktiv når den i året har deltatt i minst 2 regattaer.
LEIEAVGIFT FOR BÅTER I STATIVBeløp i kr.
OptimistjolleEtter avtale
Andre jollerEtter avtale
Kajakk300
Snipe1000*
* Dette innkluderer startkontingent for vår og høst for snipene

LEIEAVGIFT FOR PLASS I FLYTEBRYGGENEBeløp i kr.
Renterfritt lån.
Fra og med sesongen 2006 må alle, som ønsker å ha båtplass ved flytebryggene, yte Milde Båtlag et rentefritt lån på kr. 10.000,- Beløpet er en engangsbetaling og blir betalt tilbake når båteier sier opp båtplassen og båten forlater bryggene for ikke å vende tilbake neste sesong.
10 000
Grunnleie i sommersesongen.
I forbindelse med etablering av aktivitetsrabatt vedtatt i årsmøtet i 2012, er det lagt til en grunnleie i sommersesongen for alle båter i havnen.
1100
I tillegg til grunnleie nevnt over, betales leieavgift for båtplassen. Leien er delt i sommerleie og vinterleie. Sommersesongen går fra april til oktober. Vintersesongen er da resten av året.
Sommerleie og vinterleie i 100-bryggen (Mildenøstet), 200- og 300- bryggen (kommunenøstet).
All leie i flytebryggene regnes etter antall meter kai som benyttes,
d.v.s. båsbredden. Denne blir regnet fra senter utligger til senter utligger.Pris per meter båsbredde i forhold til båtlengde, se egen pristabell:
Pristabell+
Grunnleie (sommer)
Leie i 400- bryggen (Vågeelven)
Leie beregnes på samme måte men her er det bare en prisgruppe i forhold til tabellen for de øvrige bryggene.
Pristabell+
Grunnleie (sommer)

Rabattordning for aktive båter i Milde båtlag:
Årsmøtet i 2012 vedtok å etablere en ordning med aktivitetsrabatt på sommerleie i Milde båtlag. Denne ordningen er videreført av seinere årsmøter. Ordningen innebærer at båter som er aktive i sommersesongen i ett år, får en rabatt på kr 2000 i sommerleie påfølgende år.

For å kvalifisere for denne rabatten må en som seilbåteier delta med egen båt i minst 3 regattaer i sommersesongen der Milde båtlag er med som arrangør.På lik linje kan motorbåteiere stille som hjelpebåt eller hjelpemannskap på minst 3 arrangement i Milde båtlag. Motorbåteiere som vil kvalifisere til denne ordningen må kontakte regattautvalget innen 1. mai i sesongen, og få tildelt 3 arrangement der en må være tilgjengelig – enten med egen båt – eller være med som hjelpemannskap.

LEIEAVGIFT FOR VINTEROPPLAG PÅ LANDBeløp i kr.
For Milde Båtlag sine medlemmer tilbys vinteropplag på land på parkeringsplassen innerst i Mildevågen. Felles opptak og utsetting med tilhøredne obligatorisk sikkerhetsmøte i forkant. Pris regnes ut på grunnlag av vekt.Pristabell
LEIEAVGIFT FOR VINTEROPPLAG PÅ SJØBeløp i kr.
Vinteropplag på sjø beregnes etter samme tabell som sommerleie men uten grunnleie (kr1100,-)Pristabell
AVGIFT FOR STRØMLEIE:Beløp i kr.
Tilkoblingsavgift sommer:500
Tilkoblingsavgift vinter:500
Pris per Kw/time Gjeldende selvkost for MB
Ved slutten av sesongen blir strømforbruk for hver båt avlest og regning tilsendt.

LEIE AV 2. ETG. I MILDENØSTET:
Medlemmer i Milde Båtlag kan få leie nøstet til private tilstellinger og anledninger.

TAKST FOR LEIE AV 2. ETG. I MILDENØSTETBeløp i kr.
Leieavgift privat tilstelling (inkl. rengjøring):1500
Leieavgift hvis formålet er firmatilstelling(inkl. rengjøring):1500
Idrettslag i seilsportens tjeneste
Lokalisering: Mildevågen, Milde ved Fanafjorden, Bergen Kommune.
Adresse: Milde Båtlag, Skipanesvegen 12, 5259 Hjellestad

Oppdatert desember 2023

Skroll til toppen