Oselvar - Oselver - Oselvarklubben - Oselverklubben - Kappseilas med oselvar - Kappseiling med oselvar - NM Oselvar - Kystkultur

okl-logo.jpg (27139 bytes
OselvarklubbenNyheter

Organisasjon
   Om Oselvarklubben
   Styret
   Komiteer
   Lover for Oselvarklubben
   Årsmøte

Klasseregister
   Klasser
   Klasseregler
   Registrering

Regattaer
   Terminliste
   NM Oselvar

Pokaler
   Falne Seileres Pokal
   Ranking Pokaler

Linker
   NSF - Norges Seilforbund
  HSK - Hordaland Seilkrets

  Austevoll Seilforening
  Hjellestad Seilforening
  Milde Båtlag
  Båtlaget Njord/Tysnes
   RAN Seilforening
    Oselvarverkstaden
   Oselvarlaget
 

OSELVARKLUBBEN
 Klasseklubb for seilbåter av oselvartypen 
 Stiftet som BHSS den 27. august 1945 


Å R S M Ø T E    2 0 2 2

Opprinnelig årsmøte søndag 27. mars 2022, kl. 17.30 i Hordamuseet, Stend,
er UTSATT til søndag 24. april 2022, grunnet påvist Covid-19 hos flere av styremedlemmene eller deres nærkontakter.

Årsmøtet holdes kl. 17.30 i kafeen i Hordamuseet.
Oppdatert 29.03.2022.


Innkalling til Årsmøte for 2019, 2020, 2021 i Oselvarklubben.
Publisert på nett 25.02.2022.

Saker fra medlemmer til årsmøtet meldes til styret slik:
    Saker vedr. Klassevedtekter meldes senest tirsdag 08.03.2022.
    Øvrige saker meldes senest fredag 11.03.2022.
    Sendes via e-post til finntotland963@gmail.com .


Dagsorden og saksliste for Årsmøte 2022 i Oselvarklubben
Publisert den 15. mars 2022.


Årsberetning 2019,   Årsberetning 2020,   Årsberetning 2021
Alle publisert med revisors beretning.


Referat fra Årsmøte 2022 Med signaturer
Publisert på nett 28.04.2022.


Arkiv over årsmøter i Oselvarklubben


nm-spriseil-2004.jpg

Sist oppdatert: 25. mars 2022