Møte om et fremtidig Oselvarsenter Mildenøstet tirsdag 10. oktober kl. 19:00


Interimsstyret for Nasjonalt Oselvarsenter v/ Lars Grøteide inviterer medlemmer i Milde Båtlag til et dialog møte om satsningen. Hovedvekt vil være på MBs behov og ønsker.

Håper dere har lyst og anledning til å bidra her, i første omgang som aktive deltagere på møte tirsdag 10. oktober kl. 19:00 på Mildenøstet.

Skroll til toppen