Ekstraordinært årsmøte i Milde båtlag, torsdag 20. juni 2024 kl. 19-20, Mildenøstet

Dagsorden:

  1. Åpning av årsmøtet og godkjenning av innkalling
  2. Valg av dirigent, referent og tellekorps
  3. Godkjenning av fremmøtte medlemmer
  4. Godkjenning av saksliste

Saksliste:

  1. Delfinansiering av innkjøp av ny Oselvar fra Oselvarverkstaden

Sak fremmet av Nils Ove Nipen på vegne av Oselvarklubben:

Oselvarklubben har søkt Forbundet Kystens breddegaveprosjekt «Tradisjonsbåt – bygging og bruk» om midler til å bygge 2 nye oselvare fra Oselvarverkstaden. Disse vil bli gitt til Båtlaget Njord/Tysnes og Milde Båtlag med hver sin båt. Vi søkte om kr. 300 000,- og fikk tildelt kr. 200 000,-, noe vi er godt fornøyd med, men det er ikke nok til å finansiere to nye oselvare fullt utrustet til regattaseiling. Som det fremgår av revidert budsjett så blir det en egenandel på ca. kr.64 000,- pr. båtlag pluss dugnadstimer. Hadde vi fått tildelt hele det omsøkte beløpet ville egenandelen kun blitt kr. 14 000.
For å dekke egenandelen er det tenkt å søke om sponsormidler fra andre givere.

Oselvarklubben ber derfor det ekstraordinære årsmøte i Milde Båtlag om å gi sin tilslutning til at styret i MB gis fullmakt til å garantere for egenandelen på kr. 64 000. Da kan kontrakten med Oselvarverkstaden inngås. Dersom man ikke får inn mer sponsormidler vil likevel Milde Båtlag få en helt ny regattaklar oselvar med alt utstyr til 8 kvm spriseil til en meget rimelig penge.

Båtene blir bestilt så store, ca. 6.15 m, slik at MB kan utruste de til 10 kvm. bermuda rigget når man måtte ønske det.

Nils-Ove Nipen
Leder Oselvarklubben  

Styret i Milde båtlag behandlet forespørselen i styremøte 5.6.2024 og støtter forslaget om bidrag fra Milde båtlag stor 64.000 kr for delfinansiering av Oselvar.

Detaljer om budsjett og betingelser for innkjøpet legges fram i det ekstraordinære årsmøtet.

Forslag til vedtak: Milde båtlag bidrar med inntil 64.000 kr for delfinansiering av Oselvar innkjøpt gjennom Oselvarklubben. Finansieres over oppsparte midler.

Vel møtt!

Styret

Skroll til toppen