Årsmøte Milde båtlag 2024

Det kalles herved inn til årsmøte i Milde båtlag, tirsdag 19. mars kl 1900-2100, Mildenøstet (NB! Ny dato i forhold til først annonsert.)

Styret i Milde båtlag inviterer herved alle medlemmer til årsmøte i Mildenøstet. Nærmere informasjon om saker blir lagt ut på www.mildebatlag.org seinest en uke før årsmøtet.

Dagsorden:

1. Åpning av årsmøtet og godkjenning av innkalling

2. Valg av dirigent, referent og tellekorps

3. Godkjenning av fremmøtte medlemmer

4. Godkjenning av saksliste

Saksliste:

1. Årsberetning 2023

2. Regnskap 2023

3. Forslag av saker fra styret

4. Forslag av saker fra medlemmene

5. Vedta kontingenter og avgifter

6. Budsjett for 2024

7. Valg av representanter til styre og utvalg

Forslag fra medlemmene som skal behandles på Årsmøtet må være sendt styret seinest 5. mars 2024 (bruk epost: styret@mildebatlag.org). Oversikt over saker fremmet av styret eller medlemmer vil bli tilgjengelig på www.mildebatlag.org seinest en uke før årsmøtet.

Vel møtt!

Styret

Skroll til toppen