Saker til Årsmøte Milde båtlag

Saker til årsmøte i Milde båtlag, tirsdag 19. mars 2024 kl. 19-21, Mildenøstet

Dagsorden:

 1. Åpning av årsmøtet og godkjenning av innkalling
 2. Valg av dirigent, referent og tellekorps
 3. Godkjenning av fremmøtte medlemmer
 4. Godkjenning av saksliste

Saksliste:

 1. Gjennomgang av Årsberetning 2023
 2. Gjennomgang av Regnskap 2023
 3. Forslag av saker fra styret
  1. Priser i havn

Forslag til vedtak: Leie havn og land økes ikke for neste periode

 1. Vedta kontingenter og avgifter

Forslag til vedtak:

Kontingentene for 2024 holdes fast og er som følger; 

 • Medlem: 550 kr
 • Junior: 250 kr
 • Familie: Settes til 700 kr i hht Norges idrettsforbund system
 • Pensjonist: 250 kr
 • Æresmedlem: 0 kr

Avgifter

 • Oselvar i nøst; aktiv pr år 1000 kr, ikke aktiv 3000 kr
 • Kajakk i stativ (for medlemmer); 300 kr pr år
 • Snipe (inkl. startkontingent vår og høst) 1000 kr/år
 1. Forslag av saker fra medlemmene
  1. Forandringer i VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS ANLEGG OG DRIFT

Forslag fra Bjørn Rasmussen

Forslag 1 Bytte § 1 til oppdatert side

Forslag 2 Legge til i § 3 at styret kan flytte dugnadsinnsats mellom sesongene.

Forslag 3 Ta vekk fra § 4 ekstra ansenitet for deltakelse i styret og utvalg

Forslag 4 Ta vekk fra § 4 avsnitt om belastning i kaiene

Forslag 5 Forandre § 6 Fjerne innskudd på kr. 10 000 og tilbakebetale innestående.

Forslag 6 Forandre §8 til at Medlemsregisteret ligger hos MIN IDRETT og at vi følger idrettens retningslinjer for medlemstyper

Forslag 7 Forandre § 16 til Forslag til vedtektsendringer må i forveien være fremmet i henhold til Lov for Milde Båtlag § 14

 1. Budsjett for 2024
 2. Valg av representanter til styre og utvalg

Vel møtt!

Styret

Skroll til toppen